Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan u helpen met een klacht over uw behandeling. Hij helpt u zaken op een rijtje te zetten en zoekt met u naar de beste weg om uw klacht op te lossen. Dit geldt voor alle patiënten die zorg ontvangen van ons. De PVP is niet in dienst van ons en kan dus volledig onafhankelijk werken. Hij komt op voor uw belangen en staat altijd aan uw kant.

De PVP maakt van uw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de patiëntenvertrouwenspersoon en uzelf. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting PVP.

Informeer verder bij de stichting PVP. Hun website biedt de mogelijkheid om anoniem te chatten van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Gedragsregels PVP vernieuwd

Op 1 januari is de wet BOPZ vervangen door de Wet verplicht ggz. Door deze wet krijgt de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) te maken met nieuwe wettelijke taken en gewijzigde werkwijzen. Samen met onder meer cliënten heeft de stichting PVP nieuwe gedragsregels ontwikkeld. Uitgangspunt is nog steeds dat cliënten optimaal ondersteund worden bij het realiseren van hun rechtspositie. Brijder, onderdeel van Parnassia Groep en alle zorgmerken die hier ook deel van uitmaken hebben deze gedragsregels mede-ondertekend.

Helpdesk Stichting PVP

De Stichting PVP heeft ook een helpdesk voor cliënten die ambulant in behandeling zijn en PVP-vragen hebben of PVP-ondersteuning willen.
Telefoon: 0900-444 88 88
Mail: helpdesk@pvp.nl