Kosten en vergoeding

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn uw zorgverzekeraar, uw gemeente, of justitie. Het is mogelijk dat u zelf een eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen.

Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling bij Parnassia Groep. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. U moet ook een geldige verwijsbrief hebben.

De basisverzekering vergoedt:

  • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject wat via internet (e-health) gevolgd wordt,
  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

U betaalt in ieder geval uw eigen risico. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

 

Gemeente

Uw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als u een indicatie heeft voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt uw gemeente.

 

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als u bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.