Pagina kop - dossiers met online

Alcoholverslaving

Jonge+vrouw.jpg

Het hebben van een alcoholverslaving komt veel voor in Nederland. Cijfers lopen uiteen, maar naar schatting zijn tussen de 82.400 en 350.000 Nederlanders alcoholverslaafd. Daarnaast zijn rond de 1,4 miljoen Nederlanders zware drinkers én zijn 400.000 mensen tussen de 18 en 64 jaar 'probleemdrinkers'. Brijder helpt bij het overwinnen van uw drankverslaving. 

Veel mensen met een alcoholprobleem schamen zich voor hun probleem. Bovendien zijn ze vaak bang dat ze opgenomen moeten worden in een afkickkliniek. Dat is bijna nooit nodig. Afhankelijk van uw probleem kunnen enkele gesprekken u al helpen; kort als het kan, intensief wanneer nodig. Ook bieden wij online hulp. Meer weten over onze behandelingen? Doe de Keuzehulp

Wanneer bent u alcoholverslaafd?

U raakt niet van de ene op de andere dag alcoholverslaafd. Er zijn veel mensen die regelmatig alcohol drinken zonder dat dit tot problemen of alcoholmisbruik leidt. Het ontwikkelen van een alcoholverslaving is vaak een jarenlang proces en naast een alcoholprobleem spelen andere factoren ook vaak een rol. Denk bijvoorbeeld aan:

  • erfelijkheid
  • persoonlijke omstandigheden
  • ingrijpende gebeurtenissen
  • sociale omgeving

Wanneer u zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk bent van alcohol spreken we pas van een alcoholverslaving.

Onderzoek heeft aangetoond dat alcoholisme een erfelijke factor heeft. Brijder heeft een apart programma voor verslaafde ouders en kinderen. Door erfelijke belasting hebben kinderen van wie een ouder veel drinkt namelijk meer kans op alcoholmisbruik.

Lichamelijke afhankelijkheid alcohol

Lichamelijke afhankelijkheid wil zeggen dat uw lichaam gewend is aan alcohol en dat u last krijgt van ontwenningsverschijnselen wanneer u niet drinkt. Het gaat bijvoorbeeld om symptomen als trillende handelen of veel zweten. Voor veel mensen zijn de lichamelijke ontwenningsverschijnselen zo vervelend dat ze om die reden weer beginnen met drinken.

Een ander lichamelijk effect is dat uw tolerantie van alcohol verandert. Om in een roes te komen moet u steeds meer alcohol drinken, met alcoholmisbruik tot gevolg.

Geestelijke afhankelijkheid alcohol

Geestelijke afhankelijkheid wil zeggen dat u het idee heeft niet zonder alcohol te kunnen. U denkt dat u alleen kunt ontspannen met alcohol, of dat u alleen gezellig en sociaal kunt doen wanneer u gedronken heeft. Of u gebruikt alcohol om (andere) problemen even te kunnen vergeten.

Door deze twee vormen van afhankelijkheid kan het zwaar zijn om uw alcoholprobleem te overwinnen. Brijder biedt uiteenlopende behandelingen om uw alcoholverslaving te overwinnen.