Ervaringsdeskundigheid is waardevol voor Brijder en voor onze cliënten. Binnen Brijder zien we ervaringskennis naast wetenschappelijke kennis en professionele kennis van onze behandelaar als 3 gelijkwaardige kennisbronnen. Wilt u uw ervaring ook inzetten?

Ervaringsdeskundigheid bij Brijder

Ervaringsdeskundigen weten vanuit hun eigen ervaring met verslaving en verslavingszorg:

 • wat het betekent om verslavingsproblemen te hebben
 • welke oplossingen en behandelingen wel en niet werken
 • welke steun belangrijk is
 • wat de vooroordelen en belemmeringen zijn en hoe hiermee om te gaan
 • hoe weer een betekenisvol leven op te bouwen

De Vrijplaats

Om ervaringsdeskundigheid optimaal in te zetten en verder te ontwikkelen is binnen Brijder de Vrijplaats ingericht. De Vrijplaats helpt om de herstelvisie, zoals verwoord in het Handvest van Maastricht, te realiseren. 

Doelen van de Vrijplaats zijn:

 • een bijdrage leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid
 • een maatschappelijk klimaat bevorderen waar plaats is voor herstelondersteunende zorg en ervaringskennis en waarbij geen ruimte is voor stigmatisering
 • ontwikkelen van een kenniscentrum 'ervaringskennis'
 • bieden van intervisie en supervisie aan ervaringswerkers
 • ondersteunen van cliëntgestuurde projecten en herstelwerkgroepen
 • ontwikkelen van trainingen en opleidingen voor ervaringsdeskundigen

Regelmatig organiseert de Vrijplaats bijeenkomsten om:

 • ervaringsdeskundigen bij elkaar te brengen
 • thema's aan de orde te stellen
 • de herstelvisie onder de aandacht te brengen
 • ideeën op te halen en ervaringen uit te wisselen

Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Wilt u uw ervaringskennis inzetten? Meld u dan aan bij de Vrijplaats. De Vrijplaats verzorgt ook de training Oriëntatie werken met ervaring in verslavingszorg. En er is ruimte voor de opzet van cliëntgestuurde projecten.

Meer weten? Mail naar infovrijplaats@brijder.nl. Via dit e-mailadres meldt u zich ook aan voor een digitale nieuwsbrief.