Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid.jpg

Als ervaringsdeskundige weet u als geen ander wat het is om problemen te hebben door alcohol, drugs, medicijnen, gamen of gokken of om te leven met iemand die problemen ervaart met een verslaving.

Uw leven staat op zijn kop, voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. Tóch bent u er weer bovenop gekomen. Mogelijk met pieken en dalen, maar u hebt op eigen kracht, op uw manier en in uw eigen tempo voor uzelf een betekenisvol leven opgebouwd.

Met deze ervaringen kunt u als (familie-)ervaringsdeskundige wat betekenen voor anderen in vergelijkbare situaties.

Gratis training

Brijder biedt de gratis oriëntatietraining Inzet Ervaringskennis Verslavingszorg aan. Deze training is bedoeld om te onderzoeken of het werken  met uw eigen ervaring in de verslavingszorg iets voor u zou kunnen zijn. Bekijk alle opleidingen.

Ontstaan en ontwikkeling van Ervaringsdeskundigheid Brijder Verslavingszorg

Brijder Verslavingszorg wil herstelgericht werken en de inzet van ervaringsdeskundigen bevorderen en professionaliseren. Om dit doel te ondersteunen is in 2012 de Vrijplaats opgericht.

De Vrijplaats was een ontmoetingsplek met als doel:

 • Het creëren van een maatschappelijk klimaat waar plaats is voor herstelgericht werken en ervaringskennis, waarbij geen ruimte is voor stigmatisering;
 • Het streven naar een organisatie waarbij ervaringsdeskundigheid wordt gezien als derde kennisbron en waarbij ervaringsdeskundigheid gelijkwaardig wordt ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis;
 • Een bijdrage leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid;
 • Het fungeren als creatieve denktank;
 • Van Brijder een niet klachtgerichte maar krachtgerichte organisatie te maken.
 • Een vraagbaak te zijn voor medewerkers van Brijder die vragen hadden over herstel en de inzet van ervaringskennis.

Na 5 jaar is het tijd om een stap verder te gaan. Met trots kunnen we stellen dat de doelen waar De Vrijplaats voor ging voor een groot deel zijn behaald:

 • Herstel ondersteunende zorg  en ervaringskennis
 • Ervaringsdeskundigheid wordt door Brijder erkend als derde kennisbron. Er zijn inmiddels op bijna elke locatie betaalde en opgeleide ervaringsdeskundigen aan het werk op verschillende afdelingen.
 • Bij besprekingen over de inhoudelijke ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid zijn altijd één of meerdere ervaringsdeskundigen aanwezig.
 • Het fungeren als creatieve denktank doen wij nog steeds, maar dan vooral in samenwerking met verschillende collega’s van verschillende afdelingen.
 • Een krachtgerichte organisatie is waar we nog steeds voor staan.
 • Een  vraagbaak blijven we voor iedereen die vragen heeft over herstel, over inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en over familie-ervaringsdeskundigheid.
 • Daarbij komt: Brijder Verslavingszorg staat bovenaan in de Google-zoekmachine wanneer je zoekt naar ervaringsdeskundigheid.

Het daadwerkelijk implementeren van ervaringsdeskundigheid als derde kennisbron is momenteel binnen Brijder Verslavingszorg een prioriteit.  Dit betekent onder andere dat ‘De Vrijplaats’ voortaan binnen Brijder Verslavingszorg verder gaat als ‘Ervaringsdeskundigheid Brijder’

Handvest van Maastricht

Het gedachtegoed van Ervaringsdeskundigheid Brijder is afgeleid van het Handvest van Maastricht. Cliëntenraden en alle grote verslavingszorginstellingen hebben een overeenkomst ondertekend met daarin afspraken over herstel ondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Deze overeenkomst heet het Handvest van Maastricht. In dit Handvest zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Herstel wordt leidend in de verslavingszorg;
 • Ervaringsdeskundigheid wordt erkend als derde kennisbron, naast wetenschappelijke en professionele kennis;
 • Nieuwe herstelconcepten worden in proeftuinen uitgeprobeerd en bij succes geïmplementeerd

Brijder heeft het Handvest ook ondertekend en verbindt zich daarmee aan de afspraken. Om bovenstaande afspraken te realiseren is de Vrijplaats opgericht.