Nieuwsoverzicht

Componence Asset List

26 juli 2017

Wetenschappelijk+onderzoek.jpg
PARC – het onderzoeksinstituut van Brijder Verslavingszorg – ontvangt voor het ingediende onderzoeksvoorstel Youth in transition van ZonMw Onderzoeksprogramma GGz de benodigde financiering. Van de in totaal 88 ingediende onderzoeksvoorstellen behoorde het voorstel van PARC tot de top acht die zijn gehonoreerd. Het gaat om een subsidiebedrag van bijna 4,5 ton. Projectleider van het onderzoek is prof. dr. Vincent Hendriks.

Verslaving

In de studie onderzoekt PARC het lange termijn beloop – van de adolescentie tot de
jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten in de bevolking. Op basis van bestaande data uit de Nederlandse TRAILS bevolkingsstudie en in een landelijk representatief cohort van 420 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg.
Deze jongeren worden vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd.

Voorspellen

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het beloop van verslaving, maar ook naar de aanwezigheid van andere psychische stoornissen en naar het sociaal-maatschappelijke functioneren van de jongeren. Daarbij wordt onderzocht welke kenmerken van de jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop. Om op basis daarvan het beloop beter te kunnen voorspellen. Ook wordt onderzocht welke soorten verslavingsbehandelingen (qua type, duur en intensiteit) bij welke deelgroepen jongeren resulteren in een gunstige lange termijn uitkomst.

Hoog risico

De resultaten van het onderzoek gaan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de vroege herkenning van jongeren met een hoog risico op chronische
verslavingsproblemen, en aan het ontwikkelen van een meer op individuele jongeren
toegesneden behandelaanbod in de verslavingszorg (gepersonaliseerde zorg).

In het onderzoek werkt PARC samen met verschillende andere onderzoeksinstituten en met acht van de dertien reguliere verslavingszorginstellingen in Nederland.

 

 

Brijder tipt uitgelicht

Brijder tipt

Brijder tipt

Bekijk hier boek-, documentaire- en podcasttips voor en door ervaringsdeskundigen op het gebied van verslaving.