Nieuwsoverzicht

Componence Asset List

02 februari 2017

200x200+ipad.png
Jongeren met psychische problemen en/of problemen met middelengebruik kunnen vanaf vandaag ook buiten hun afspraken om contact hebben met hun behandelaar via de Luca app. Hiermee is voor hen de zorg altijd dichtbij. Bovendien sluit de zorg daarmee beter aan op hun belevingswereld.

Een behandeling blijkt veel effectiever als jongeren thuis ook met hun behandeling bezig zijn op een wijze die bij hen past; via hun mobiele telefoon. Reden voor Brijder Jeugd, De Jutters en Lucertis om deze app te ontwikkelen. Hiermee wordt de motivatie bevorderd, het bewustzijn vergroot en onthouden ze beter welke oefeningen ze thuis moeten doen.

Intensief contact via chat

De jongere geeft in de app aan hoe hij zich voelt en houdt zijn gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties bij. Om dit te visualiseren is het mogelijk om foto’s toe te voegen. Aan de hand hiervan kan de behandelaar via de chat feedback geven. Een voorbeeld hiervan is het bijhouden van een dagboek via de app. Als het niet goed gaat met de jongere, treedt het vooraf opgestelde noodplan in werking of worden hulptroepen ingezet; mensen die een positieve invloed hebben op de jongere en hen waar mogelijk ondersteunen. Waar de hulpverlening tijdelijk is, blijven de hulptroepen ook na de behandeling naast de jongere staan. Ook zet de jongere zijn weekdoelen in de app en hoe hij denkt deze te behalen. Zijn behandelaar begeleidt en motiveert hem/haar hierbij via chatcontact.

Inzicht in gedrag

Door de app krijgen jongeren inzicht in hun gedrag en onderzoeken zij hun interesses. Op basis daarvan leren ze bepaalde zaken anders aan te pakken en wordt hun motivatie vergroot. De Luca app is ook geschikt voor jongeren die nog niet in behandeling zijn, maar wel al graag aan zichzelf willen werken. Als de jongere dit wenst kan hij iemand uit zijn omgeving die hij vertrouwt aanwijzen en ook toegang tot de app kan geven.

Onderzoek inzet game-elementen

Aan de app is ook een onderzoek gekoppeld in samenwerking met Brijder PARC en de TU Delft. Het onderzoek is gericht op het inzetten van game-elementen in de app; er wordt onderzocht of dit bijdraagt aan het behalen van de door de jongere gestelde weekdoelen. De verwachting is dat dit het behandelresultaat ten goede komt.

Breed inzetbaar

Iedereen kan Luca gebruiken! Jong, oud, met en zonder (psychische) problemen. Het kan worden gebruikt in alle fasen van de behandeling, zowel in de intakefase, de behandeling zelf en als nazorg. De app is voor iedereen beschikbaar in de app store onder de naam ‘Luca’ en blijft continu in ontwikkeling.

Brijder tipt uitgelicht

Brijder tipt

Brijder tipt

Bekijk hier boek-, documentaire- en podcasttips voor en door ervaringsdeskundigen op het gebied van verslaving.