Nieuwsoverzicht

Componence Asset List

24 augustus 2017

Kind+van+verslaafde+ouder.jpg
Marina Geschiere, orthopedagoog, onderzocht  in samenwerking met collega’s van Brijder Onderzoek (PARC ) in hoeverre er  sprake was van psychische problematiek bij kinderen van 99 patiënten die (ambulante) zorg ontvingen bij Brijder.

Hieruit bleek dat 29% van de kinderen volgens de ouders signalen van psychosociale problematiek  vertoonden, waaronder  emotionele en/of gedragsproblemen. Moeders, lager opgeleide ouders en ouders met schulden gaven vaker aan één of meerdere soorten probleemgedrag bij hun kinderen te zien dan vaders, hoger opgeleide ouders en ouders zonder schulden. Ook werd er meer probleemgedrag gerapporteerd bij oudere kinderen en kinderen die enig kind waren dan bij jongere kinderen en kinderen met broers en/ of zussen.

Conclusie

Hoewel het percentage kinderen met probleemgedrag wat lager was in vergelijking met onderzoeken met een soortgelijke doelgroep, ligt het nog steeds een stuk hoger dan het percentage kinderen in de algemene bevolking. Het geeft aan dat bijna een derde van deze groep kinderen baat zou kunnen hebben bij verder onderzoek naar of extra ondersteuning met betrekking tot dit probleemgedrag. Daarnaast bevestigt het onderzoek het belang van een systemische aanpak, met speciale aandacht voor kinderen en ouderschap binnen de volwassenen (verslavings)zorg.  

Een artikel over dit onderzoek  verscheen onlangs in het International Journal of Child, Youth and Family Studies.

 

Brijder tipt uitgelicht

Brijder tipt

Brijder tipt

Bekijk hier boek-, documentaire- en podcasttips voor en door ervaringsdeskundigen op het gebied van verslaving.