25 september 2023

Toename gebruik ketamine onder jongeren; gevolgen gezondheid groot

De laatste tijd horen we in de media steeds meer over de ernstige gevolgen van ketamine gebruik op de gezondheid. Het gaat dan vaak over blaasproblemen als gevolg van dit gebruik. Wat zien we bij Brijder en Triora, hoe ernstig zijn deze blaasproblemen en welke problemen zien we nog meer? Vincent Grundeken, verslavingsarts bij Brijder Jeugd en Triora vertelt er meer over. 

'In het uitgaansleven gaan jongeren nu 'aan de keta' in plaats van bier'

De toename van dit onderwerp in de media is geen toeval, verklaart Vincent: 'We zien de laatste jaren het gebruik van ketamine ook daadwerkelijk toenemen. En dan vooral onder jongeren van 15 tot 25 jaar. In het uitgaansleven gaan ze nu 'aan de keta' in plaats van bier. Daar wordt heel makkelijk over gedaan. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat het gebruik van ketamine veilig is. Het is juist heel gevaarlijk. Veel mensen lijken dat niet te beseffen of niet te willen beseffen.'

Ketamineblaas: pijnlijk en vervelend

Dat de blaasproblemen vaak worden belicht, is ook niet zo gek. 'Blaasproblemen zijn het meest urgent, het meest voorkomend en ook specifiek te herleiden naar het gebruik van ketamine', vertelt Vincent. 'Ketamine wordt door de lever verwerkt en uiteindelijk komt het in de blaas terecht. Dit heeft direct een schadelijk effect op de blaaswand, waardoor er zweren ontstaan', legt Vincent uit. 'Die zweren zijn heel pijnlijk, kunnen gaan bloeden en uiteindelijk kan het weefsel ook verlittekenen. Hierdoor gaat de blaas veel vaker dan normaal aanspannen. Dat is én heel pijnlijk én je hebt constant aandrang om te gaan plassen, ook als er bijna niks in die blaas zit. We zien in de praktijk dat mensen met een ketamineblaas veel buikpijnklachten hebben, soms wel 20 à 30 keer per dag naar de wc moeten en daarnaast ook bloed of stolsels plassen.' 

'Hoe langduriger en vaker het gebruik, hoe groter de kans dat (een deel van) de klachten blijvend zullen zijn'

Onherstelbare schade

Een behandeling voor deze pijnlijke problemen? Dat is vaak lastig, legt Vincent uit: 'Hoe langduriger en vaker het gebruik, hoe groter de kans dat (een deel van) de klachten blijvend zullen zijn. Sommigen moeten zelfs ingrepen ondergaan bij de uroloog of zijn op hun 20e al bezig om zichzelf te katheteriseren omdat de blaas het niet meer doet. We kunnen met pijnstilling en medicijnen de pijn en plasaandrang wel een beetje remmen, maar dat lost het probleem niet op.' Volgens Vincent is het daarom belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. 'Als je nog weinig tot geen verlittekening hebt in de blaas, heb je nog kans dat de schade beperkt blijft en de pijnklachten verdwijnen. De beste therapie is natuurlijk stoppen met gebruik, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je een verslaving hebt.' 

Meer lichamelijke- en psychische gevolgen

Naast deze blaasproblemen zijn er nog meer niet te onderschatten klachten die na het gebruik van ketamine kunnen ontstaan. Vincent: ‘Buikkrampen komen ook vaak voor, en bij intensief gebruik kunnen ook de lever en nieren beschadigen, of kun je als man erectieproblemen ontwikkelen. Hoe meer en hoe vaker je gebruikt, hoe groter het risico op orgaanschade.' Naast lichamelijke klachten ziet Vincent ook dat mensen door ketaminegebruik psychische klachten krijgen. 'Het komt voor dat mensen in een psychose belanden door ketaminegebruik. Maar wat vooral belangrijk is om te realiseren, is dat ketamine ontzettend verslavend is en veel mensen dus heel veel moeite hebben om gebruik te stoppen of te minderen.' 

'Voel je je niet prettig zonder gebruik? Ga eens laagdrempelig het gesprek aan met de verslavingszorg of met de huisarts'

Ga het gesprek aan

Dat we steeds meer horen over de ernstige lichamelijke én psychische gevolgen van ketamine gebruik is dus enerzijds een alarmerend teken, maar anderzijds ook een kans om mensen bewust te maken van de, mogelijk blijvende, gevolgen. 'Het is verstandig om jezelf af te vragen wat je bij jezelf merkt als je niet gebruikt', vertelt Vincent. 'Heb je het gevoel dat je vaker gebruikt dan je van plan was, of dat je je zonder gebruik niet prettig voelt? Ga dan toch eens laagdrempelig het gesprek aan met de verslavingszorg of met de huisarts. We hebben binnen Brijder en Triora veel behandelervaring en kennis over ketamine dus we helpen jou graag als je daar meer over wilt weten!’

Peventie en voorlichting

Hulp voor familie en naasten