10 november 2022

Mensen met een verslaving vaak last van PTSS-klachten en slaapproblemen

Uit onderzoek blijkt dat cliënten met een verslaving vaak traumatische ervaringen en (ernstige) slaapproblemen hebben. Het onderzoek is uitgevoerd in de 2 Brijder-klinieken in Den Haag en Alkmaar. Lees hieronder meer over het onderzoek en de uitkomsten!

De deelnemers aan het onderzoek waren 188 volwassenen die op dat moment opgenomen waren in één van de klinieken van Brijder. Na het ontgiften kregen de cliënten een vragenlijst waarin ze aangaven welke traumatische ervaringen zij direct of indirect hebben meegemaakt. Driekwart van de deelnemers was man en de gemiddelde leeftijd was 47 jaar. Onder deze deelnemers kwam een alcoholverslaving het vaakst voor, gevolgd door cannabis- en cocaïneverslaving. 

Conclusies: 

  • Bijna alle (96%) deelnemers hadden direct of indirect traumatische gebeurtenissen meegemaakt

  • Hiervan maakte 59% direct fysiek geweld mee en 21% seksueel geweld

  • Een groot deel (87%) had ook last van (ernstige) slaapproblemen 

Meer aandacht voor trauma en slaap

Ondanks het veelvuldig voorkomen van klachten die kunnen duiden op PTSS (posttraumatische stressstoornis), en de belangrijke rol die deze klachten kunnen spelen in de oorzaken en het in stand houden van een verslaving, wordt hier niet standaard aandacht aan besteed in de diagnostiek en behandeling van een verslaving. Dit onderzoek laat zien waarom het belangrijk is om systematisch te screenen op traumablootstelling, symptomen van PTSS en slechte slaapkwaliteit bij cliënten die zijn opgenomen voor een verslaving. In de Verslavingskliniek voor Persoonlijkheidsproblematiek (VPP) in Den Haag bieden we bijvoorbeeld EMDR voor cliënten met traumagerelateerde klachten. 

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Parnassia, het Parnassia Addiction Research Center (PARC), de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden. Het hele onderzoek (in het Engels) lees je via Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. Meer informatie? Mail naar Julia van den Berg

Peventie en voorlichting

Hulp voor familie en naasten