30 mei 2024

Collega’s Zoetermeer werken samen in pilot ‘Gezin in Beeld’

Youz is samen met PsyQ, Brijder, het FACT-team van Parnassia en Ipse de Bruggen de pilot ‘Gezin in Beeld’ gestart in Zoetermeer. De pilot richt zich op het versterken van de intake voor gezinnen met jonge kinderen (0-6 jaar).

Gezinsgericht werken is een belangrijk speerpunt van Parnassia Groep. Naast de aandacht voor het ouderschap in de volwassen-ggz, zetten we met Gezin in Beeld een belangrijke volgende stap. Bij kinderen die aangemeld zijn bij het 0-6 team van Youz in Zoetermeer doen we een breed verkennend gesprek met ouders over hun (mentale) welbevinden. Veel gezinnen hebben te maken met opeenstapeling van zorgen op verschillende leefgebieden. Een bredere intake samen met volwassen-ggz en ander partners is daarom nodig om de juiste ingang van behandeling te vinden voor elk gezin. Als er bij één of meerdere gezinsleden sprake is van een lichtverstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, wordt de expertise van Ipse de Bruggen ingezet.

Tijdens de kick-off in januari heeft Sarah Soenen, directeur Integraal in Haaglanden, de nadruk gelegd op het belang van samenwerking en kennisdeling tussen de betrokken partijen.

'We hebben hierdoor de kans om te leren, aan te passen en te groeien, zodat we uiteindelijk meerwaarde kunnen bieden voor de cliënten en gezinnen die we bedienen.'

Hoe ziet die samenwerking eruit?

Een voorbeeld: een 3-jarig jongetje wordt aangemeld bij het 0-6 team van Youz met zorgen over zijn gedrag. Tijdens de intake komt naar voren dat er sinds de zwangerschap veel stress is in het gezin. Door de nieuwe intakestructuur en samenwerking tussen meerdere zorgbedrijven, verbreden we de focus naar alle gezinsleden. Indien ouders zelf ook een behandeltraject nodig hebben kan dit gelijk oplopen met het traject van het kind.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

We zijn inmiddels gestart met de versterkte intakestructuur en het eerste oudergesprek staat gepland voor eind februari. Gedurende het project evalueren we de intakestructuur en wordt deze aangepast via actieonderzoek.

Voor de pilot ontvangen we subsidie van ZonMw als onderdeel van het programma Verbinding volwassen-ggz en jeugdhulp.

Peventie en voorlichting

Hulp voor familie en naasten