Brijder verslavingszorg - Hoofdkantoor

Wij zijn gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van verslaving, met alle problemen die daarbij komen. Onze hulp is er voor iedereen.

Onze missie:

  • Voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke kosten
  • Voorkomen verslavingsgedrag, door inzet preventie en vroegsignalering en –diagnostiek
  • Herstel bevorderen. Dichtbij en met zo licht mogelijke interventies, met gebruikmaken van bestaande (informele) steunsystemen.

Dit doen we o.a. door 'Samen werk maken van herstel'. Met cliënten, naast betrokkenen, financiers en medewerkers. De focus ligt op de talenten en mogelijkheden van cliënten en medewerkers en ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijke en professionele kennis zijn gelijkwaardige bronnen voor ons beleid. Deze uitgangspunten hebben we ook opgenomen in onze visie. Met een eigen onderzoeksafdeling (PARC) willen we op grond van wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan effectieve en doelmatige zorg aan verslaafde mensen en mede richting geven aan ons beleid.