Pagina kop - locaties

Onderzoek PARC

Over ons


Het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) is het onderzoeksinstituut van Brijder Verslavingszorg en Parnassia Groep. PARC verricht al ruim 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar verslaving en daaraan verbonden individuele, sociale en maatschappelijke problemen.

Op grond van inzichten uit onderzoek wil PARC het zorgbeleid mede richting geven en de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg aan verslaafde mensen te verbeteren.

PARC doet wetenschappelijk onderzoek naar:

  • verslaving
  • individuele, sociale en maatschappelijke problemen bij verslaving
  • farmacologische en psychosociale behandelingen
  • vroegsignalering en vroeginterventies
  • herstelondersteunende zorg

Belangrijke thema's bij het onderzoek zijn:

  • psychiatrische comorbiditeit
  • ontwikkelen van meer gerichte, gepersonaliseerde interventies
  • maatschappelijke integratie
  • chroniciteit van verslaving

Samenwerking

In het onderzoek werkt PARC samen met:
• universiteiten
• onderzoekscentra
• het landelijke kenniscentrum Resultaten Scoren
• instellingen voor verslavingszorg
• instellingen in de ggz en kinder- en jeugdpsychiatrie

Onderzoek PARC

Adres

Zoutkeetsingel 40
2512 HN Den Haag
088 358 20 34

Openingstijden

Werkdagen: - 17:00 uur