Formulier

Aanmelden Brijder jeugd | Rijnmond

Aanmelden Brijder Jeugd Rijnmond

  1. Gegevens cliënt en ouder(s)/verzorger(s)
  2. Aanvullende gegevens
  3. Gegevens verwijzer
  4. Hulpvraag en aanvullende documenten

Gegevens cliënt en ouder(s)/verzorger(s)

Aanmelden kan via dit formulier of via je huisarts.

Let op: het is verplicht om een verwijsbrief te uploaden om de aanmelding af te ronden. 

Stap 1: Gegevens cliënt en ouder(s)/verzorger(s) 

Stap 2: Aanvullende gegevens cliënt en zorgverzekeraar 

Stap 3: Gegevens van de verwijzer 

Stap 4: Hulpvraag en verwijsbrief 

Let op: het is verplicht om een verwijsbrief te uploaden om de aanmelding af te ronden. 

Stap 1: Gegevens cliënt en ouder(s)/verzorger(s) 

Stap 2: Aanvullende gegevens cliënt en zorgverzekeraar 

Stap 3: Gegevens van de verwijzer 

Stap 4: Hulpvraag en verwijsbrief 

Naam cliënt null
Geboortedatum cliënt null
Burgerservicenummer cliënt null
Adres cliënt null
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s) null
Zorgverzekeraar
Verzekeringsnummer
Cliënt woont bij
Spreekt de cliënt Nederlands?
Spreekt de cliënt Nederlands?
Ouderlijk gezag is in handen van:
Ouderlijk gezag is in handen van:
Adres gezaghebbende (indien afwijkend van het adres van de cliënt)
Telefoonnummer gezaghebbende, indien afwijkend van het adres van de cliënt
Naam verwijzer
E-mailadres verwijzer
Telefoonnummer verwijzer
AGB-code (indien bekend)

Bij deze verwijzing kunnen de volgende bijlagen toegevoegd worden:

- Verwijsbrief met reden aanmelding en hulpvraag
- Verslaglegging eerdere hulpverlening en/of onderzoek (psychologisch, psychiatrisch, didactisch, etc.)
- Medicatie-overzicht

 

Bij deze verwijzing kunnen de volgende bijlagen toegevoegd worden:

- Verwijsbrief met reden aanmelding en hulpvraag
- Verslaglegging eerdere hulpverlening en/of onderzoek (psychologisch, psychiatrisch, didactisch, etc.)
- Medicatie-overzicht

 

Hulpvraag van de cliënt

Voeg de bijlage toe als foto/scan of als PDF- of Word-bestand

Voeg de bijlage toe als foto/scan of als PDF- of Word-bestand

Voeg de bijlage toe als foto/scan of als PDF- of Word-bestand

Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens voor het verwerken van mijn vraag of aanmelding. Meer informatie vind je in ons privacy beleid.