Afkicken wiet

Verslaving

verslaving+en+angst.jpg

Niet elke verslaving is hetzelfde en daarom geven we u op deze pagina graag meer uitleg over alle verslavingsproblematiek waarvoor u bij u ons terecht kunt. Brijder behandelt verslavingsproblemen in de regio Rijnmond, Noord-Holland en Haaglanden.

Bekijk onze locaties.

Zoekt u hulp voor andere problemen of woont u in een andere regio? Parnassia Groep heeft altijd een antwoord op uw probleem. Bekijk het overzicht A-Z

Middelenmisbruik

Verslaving betekent dat u niet meer zonder een bepaald genotsmiddel kunt. U weet dat het slecht is, maar toch gaat u door met consumeren. Het 'willen' drinken, verandert in 'moeten' drinken. Verslaving is een hersenziekte, waarbij de één gevoeliger is voor genotsmiddelen dan de ander.

Waarom gebruik van middelen?

Alcohol, cannabis en drugs worden vaak gebruikt om de volgende redenen:

 • experimenteren
 • erbij willen horen
 • het doorbreken van een sleur
 • ontspanning
 • uit verveling
 • willen vluchten uit de werkelijkheid

Veelal verloopt het gebruik van deze middelen zonder problemen. Op het moment dat uw gebruik een gewoonte wordt en u uw gedrag niet meer onder controle heeft, kan er sprake zijn van een verslaving. 

Verslaafd aan alcohol, drugs, gamen, gokken of medicijnen

Naast de verslaving aan middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen, ziet Brijder in toenemende mate gedragsverslavingen. Denk aan gokverslaving, pokerverslaving en internetverslaving.

Kenmerken verslaving

Wat is een verslaving? Verslaving wordt vastgesteld aan 11 criteria die in de DSM-5 staan. Dit is een diagnostisch boek waarin alle psychiatrische aandoeningen vermeld staan.

 • Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan het plan was
 • Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen
 • Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd
 • Sterk verlangen om te gebruiken
 • Door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis
 • Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt op het relationele vlak
 • Door gebruik opgeven van hobby’s, sociale activiteiten of werk
 • Voortdurend gebruik, zelfs wanneer u daardoor in gevaar komt
 • Voortdurend gebruik ondanks dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich mee brengt of verergert.
 • Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen (tolerantie).
 • Onthoudingsverschijnselen die minder hevig worden door meer van de stof te gebruiken

Bij verslaving wordt er een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke verslaving (afhankelijkheid). Verlangt u sterk naar een middel en voelt u zich niet prettig of verandert uw stemming als het middel niet binnen bereik is, dan is sprake van een geestelijke verslaving. U bent lichamelijk verslaafd als u stopt met bijvoorbeeld drinken en er treden ontwenningsverschijnselen op. Ook heeft u steeds meer alcohol nodig om het hetzelfde effect te blijven voelen.

Ben ik verslaafd? - online verslavingstest

Herkent u zich in bovenstaande kenmerken van een verslaving? Binnen Brijder hebben we verschillende testen om te meten of u verslaafd bent. Kies uit verschillende online verslavingstesten:

Verslaving als ziekte

De één heeft een grotere kans op verslaving dan de ander. Bij mensen waar de kans op verslaving groter is, werken bepaalde delen in de hersenen anders of minder goed. Het beloningssysteem in de hersenen is hierbij erg belangrijk. Als dit minder goed werkt is iemand minder in staat om te genieten. Het gebruik van drugs levert dan een positieve ervaring op en dat maakt iemand vatbaarder voor verslaving. Voor een deel is dit genetisch bepaald.

Daarnaast veranderen de hersenen door het gebruik; u hebt steeds meer nodig voor hetzelfde gevoel en het gebruik levert krachtige en positieve herinneringen op die trek kunnen oproepen. Daarom hebben mensen met een verslaving ook vaak last van een terugval.

Naast erfelijkheid zijn er meer factoren die een rol spelen bij verslaving. Brijder hanteert het biopsychosociale model dat aangeeft dat naast de genetische kant (genen waardoor er makkelijker een verslaving ontstaat), ook de psychische kant (een stoornis kan een verslaving ontwikkelen) en maatschappelijke factoren (zoals opvoeding, vriendenkring, misbruik) een rol spelen.

Verslaving en psychische klachten

Verslaving gaat bijna altijd samen met andere klachten, zoals ADHD, angst en trauma’s. Binnen Brijder behandelen we naast de verslaving ook uw overige klachten.

Hulp bij verslaving

De ervaring leert dat mensen over het algemeen laat hulp voor verslaving zoeken, maar hoe eerder u zich aanmeldt des te beter en sneller kunnen we u ondersteunen en begeleiden. Binnen Brijder hebben we verschillende behandelmogelijkheden die erop gericht zijn uw eigen kracht aan te boren waardoor u weer de regie op het eigen leven kunt nemen. Een leven dat niet meer in teken staat van gebruik. Hierbij kunt u zich laten ondersteunen door ervaringsdeskundigen.

Door onze Brijder Keuzehulp krijgt u meer informatie over behandelingen die bij u passen. U doorloopt een aantal stellen en kiest de behandelingen die bij u passen. Zo kunt u zich voorbereiden op onze behandelmogelijkheden en uw wensen bespreken met uw behandelaar. We sluiten zoveel mogelijk aan op wat u wilt en kunt.

Online behandeling - gratis en anoniem

Liever thuis een behandeling volgen? Dan kan met onze online behandelingen. Vanachter uw computer heeft u volledig online contact met een van onze behandelaren. Deze behandelingen zijn gratis en anoniem. Twijfelt u over een behandeling? Of heeft nog vragen. Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met ons via het e-consult.

Verslaving en het gezin

De verslaving van een gezinslid heeft een enorme impact op het hele gezin. Relaties, kinderen, werk of school lijden hieronder. Brijder probeert de familie zo veel mogelijk bij de behandeling te betrekken en hen hierin te begeleiden. We bieden regelmatig verschillende gratis  informatie- en ondersteuningsavonden waar familie handvatten krijgt aangereikt en de ruimte heeft om verhalen en ervaringen te delen.

Ook heeft Brijder een familieraad en een familievertrouwenspersoon die u kan ondersteunen als een familielid een verslavingsprobleem heeft.