Werken als ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigheid.jpg

Van mensen die hun ervaringskennis professioneel willen inzetten voor Brijder, wordt verwacht dat zij eerst de oriëntatietraining ‘Inzet ervaringskennis verslavingszorg’ volgen. Dit geldt zowel voor vrijwilligers, stagiaires, leerwerkplekken als betaalde functies.

Met deze gratis training krijg je de mogelijkheid te onderzoeken of je je verder wilt ontwikkelen als ervaringsdeskundige.

Opleidingen

Je bent (al) overtuigd en je wil jouw ervaringsdeskundigheid beroepsmatig inzetten? Bekijk aanbod opleidingen.

Werken als ervaringsdeskundige

Wij komen graag in contact met mensen die ambassadeur willen worden van de herstelvisie binnen Brijder. Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die hun ervaringskennis willen professionaliseren en deze  op verschillende manieren willen inzetten, zoals:

 • het geven van voorlichting
 • het begeleiden van herstelwerkgroepen
 • het ondersteunen en het geven van de oriëntatietraining ” Inzet Ervaringskennis verslavingszorg” (voorheen WMEE -training)
 • het opzetten van cliënt gestuurde projecten
 • leiden van herstelwerkgroepen
 • (Co-)trainer worden van de oriëntatietraining Inzet Ervaringskennis Verslavingszorg
 • themabijeenkomsten organiseren
 • buddyproject opzetten
 • gastvrouw bij de inloop of wachtkamer
 • themabijeenkomst organiseren over stigma of anderen onderwerpen
 • ideeën/activiteiten verzinnen op het gebied van Herstelgericht werken.
 • meedenken over beleid
 • het bezoeken van teams om aandacht te vragen voor de herstelvisie en inzet ervaringskennis

Werken met ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen inzetten binnen het team kan een toegevoegde waarden hebben voor zowel cliënten als behandelaren.

 • de ervaring zelf en daarnaast de signaleringsfunctie (bijvoorbeeld liegen)
 • cliënten voelen zich meer begrepen en werken aan een reëel te verwachten herstel
 • door openheid is het onderwerp eenvoudiger te bespreken
 • belevingswereld van cliënten komt beter in beeld
 • prettige aanvulling, makkelijke ingang bij cliënten met name bij de moeilijke doelgroep
 • confrontatie met de werkelijkheid van cliënt en daarmee de mogelijkheid verbeteringen door te voeren
 • ervaringsdeskundige als rolmodel en klankbord
 • nog meer werken vanuit het cliëntperspectief. Dit wordt met ervaringsdeskundigheid vanuit meerdere kanten belicht, waardoor betere begeleiding bij het herstel kan plaatsvinden.
 • motiveren van cliënten door mensen die daadwerkelijk ervaring hebben, waardoor de cliënt mensen zich meer gehoord en gesteund voelt.

Ben je medewerker van Brijder en wil je graag ervaringsdeskundigheid inzetten binnen je team. Neem dan contact met ons op!

Let op! Voor iedereen die binnen Brijder graag zijn of haar eigen ervaring in zou willen zetten, wordt verwacht dat hij of zij de IE-oriëntatietraining Inzet Ervaringskennis Verslavingszorg heeft gevolgd. (Of een soortgelijke training en/of opleiding.)

Alle activiteiten op een rij:

 • Het creëren en initiëren van pilots en het ondersteunen van cliënt gestuurde projecten
 • (Ex-)cliënten ondersteunen zodat zij weer volop meedoen in de maatschappij
 • Het creëren van stage- en leerwerkplekken in samenwerking met Brijder Opleiding
 • Teams binnen Brijder stimuleren om ervaringsdeskundigen in dienst te nemen, zowel in betaalde als onbetaalde functies
 • Familie-ervaringsdeskundigheid inzetten voor familie en naasten (zie Preventie/Brijder Jeugd)
 • Het bieden van intervisie en supervisie aan ervaringswerkers
 • Jaarlijks organiseren we bijeenkomsten om thema’s aan de orde te stellen, ideeën en ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Tijdens deze bijeenkomsten brengen wij de ervaringsdeskundigen in contact met professionals.

Meer weten?

Wil je meer over de inzet ervaringsdeskundigheid weten mail dan naar informatie@brijder.nl.