Werken als ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigheid.jpg

Van mensen die hun ervaringskennis professioneel willen inzetten voor Brijder, wordt verwacht dat zij eerst de basiscursus ervaringsdeskundigheid Parnassia Groep (BEP) volgen. Met deze gratis training krijg je de mogelijkheid om te onderzoeken of je je verder wilt ontwikkelen als ervaringsdeskundige.

Ook als behandelaar met ervaringen met het herstel van psychische problemen of verslaving, is er de mogelijkheid om je te oriënteren op het inzetten van je ervaringen voor anderen. Hiervoor is basiscursus ervaringsdeskundigheid Parnassia Groep (BEP) voor Zorgprofessionals bedoeld.

Opleidingen

Je bent (al) overtuigd dat je jouw ervaringskennis beroepsmatig wilt inzetten? Kijk dan bij de Vereniging van Ervaringsdeskundigen welke opleiding bij jou past:  www.vved.org (zie opleidingen).

Werken met ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen of behandelaren met ervaringsdeskundigheid inzetten binnen het team kan een toegevoegde waarden hebben voor zowel cliënten als behandelaren. De meerwaarde zit in het volgende:

  • Het leren delen van de ervaring zelf
  • Sneller herkennen van bepaald gedrag (bijvoorbeeld liegen direct doorhebben en durven benoemen)
  • cliënten voelen zich meer begrepen en werken aan een reëel te verwachten herstel
  • door openheid is het onderwerp eenvoudiger te bespreken
  • belevingswereld van cliënten komt beter in beeld
  • prettige aanvulling, makkelijke ingang bij cliënten met name bij de moeilijke doelgroep
  • confrontatie met de werkelijkheid van cliënt en daarmee de mogelijkheid verbeteringen door te voeren
  • ervaringsdeskundige als rolmodel en klankbord
  • nog meer werken vanuit het cliëntperspectief. Dit wordt met ervaringsdeskundigheid vanuit meerdere kanten belicht, waardoor betere begeleiding bij het herstel kan plaatsvinden.
  • motiveren van cliënten door mensen die daadwerkelijk ervaring hebben, waardoor de cliënt zich meer gehoord en gesteund voelt.