Familie en naasten

Familie en naasten

Kind+van+verslaafde+ouder.jpg

Als jouw familielid bij ons in behandeling is voor een psychische aandoening of verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor jouw familielid, maar ook voor jou.

Het is niet altijd makkelijk om te reageren op iemand met een verslaving en te overzien welke aanpak welke consequenties heeft. Welke rol pak jij? Die van redder, slachtoffer of aanklager.
Bekijk de film en zie welke reacties tot welk gedrag leiden.

Het is niet makkelijk

Leven met een alcoholist of omgaan met een alcoholist vraagt heel wat van jou. Dat geldt ook voor omgang met anderen met een verslaving. Je wilt de ander helpen, maar hoe? Wanneer besluit je dat het zo niet langer gaat? Wanneer ga je op zoek naar professionele hulp? Wij helpen in het vinden van de juiste hulp: voor degene met een verslavingsprobleem, maar ook voor de naasten van diegene. Sommige afdelingen van Parnassia Groep werken samen met een familie ervaringsdeskundige (FED). Zo'n FED zet eigen ervaringen in om jou te helpen.

Samen maken we het verschil

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van jouw familielid. Wij informeren je daarom over de symptomen, de gevolgen, de behandelmogelijkheden van jouw familielid en hoe hiermee om te gaan. Je kunt altijd met jouw vragen bij onze behandelaren terecht.

Op jouw beurt ben je ook een informatiebron voor onze behandelaren. Je kent jouw familielid, jouw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draag je samen bij aan het herstel van jouw familielid.

* Met familie bedoelen wij nadrukkelijk eenieder die een directe relatie met de patiënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die zich om andere redenen bij de patiënt betrokken voelt.

Je kunt op ons rekenen

Brijder wil familie:

  • met respect, zorgvuldig en gastvrij bejegenen
  • helder en duidelijk informeren over behandeling en begeleiding van hun naasten
  • actief betrekken bij de behandeling van hun naasten
  • ondersteuning bieden waar nodig

Hier zetten we ons elke dag voor in. In ons familiebeleid staat beschreven hoe we dat doen en wat je van ons kunt verwachten.

Aanvullende ondersteuning:

Daarnaast kun je indien nodig gebruikmaken van:

Wij bieden graag zoveel mogelijk maatwerk. Daarom kan het zijn dat Brijder aanvullend aanbod heeft om je te informeren en/of te ondersteunen. Lees ook onze folder voor familie en naasten.

Instemming van jouw naaste

Wij houden je graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet jouw naaste hier wel mee instemmen. Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wenst met de familie: ook dan heb je recht op informatie. Als de patiënt (tijdelijk) geen contact wenst, spant de behandelaar zich in om het contact tussen familie en patiënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.

Je hebt wel recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie en ondersteuning van onze kant.