Nanda den Hollander is expert op het gebied van ouderen en verslaving bij Brijder. Zij vertelt over de behandeling van verslaving bij ouderen.

"Je hoort het mensen soms zeggen: "Ach, hij is al op leeftijd, laat hem maar …". Ook de oudere denkt dit soms. Echt jammer. Bij andere gezondheidsproblemen zeg je ook niet dat je mensen niet moet behandelen omdat ze ouder zijn. We weten niet wat voor perspectief we nog hebben. Als je iemand van 65 kunt ondersteunen om op een goede en gezonde manier 85 te worden, moet je dat doen."

Behandelen verslaving: zinvol voor ouderen

"Ouderen hebben vaak weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Het is dus belangrijk dat de hulpverlener hoop biedt: ook als je ouder bent is het haalbaar om je alcoholgebruik te veranderen. Mensen ervaren door de behandeling dat er iemand is die in ze gelooft."

Behandeling verslaving ouderen: levensfase

De levensfase van ouderen kenmerkt zich door veel veranderingen. Dat kan zorgen voor angst en onzekerheid. Onderwerpen die vaak aandacht krijgen in de behandeling van ouderen met een verslaving:

  • het einde van betaald werk komt in zicht
  • er is meer tijd over om te besteden: verveling
  • u heeft veel behoefte aan contact, maar uw familie minder
  • eenzaamheid
  • verlies en rouw
  • gezondheid en ziekte
  • de dood komt dichterbij

Behandeling verslaving ouderen: zingeving

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aandacht voor zingeving voor ouderen van groot belang is op het verloop van ziekte en welzijn. Een behandeling is effectiever als er aandacht is voor zingeving. Voor de ene persoon is dat het oppakken van hobby's. Voor de ander is een andere zinvolle dagbesteding nodig om iedere dag op te staan. In de behandeling van verslaving bij ouderen is zingeving een belangrijk onderdeel.

Daarnaast kan het delen van ervaringen en het elkaar ontmoeten belangrijk zijn in het herstel. Brijder heeft gratis gespreksgroepen waar binnen dit mogelijk is onder een begeleiding van een ervaringscoach en een professional. Hier komen ook onderwerpen aan bod die horen bij het ouder worden.