Alcohol en zwangerschap

Alcohol en zwangerschap

Vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn, kunnen het beste stoppen met het drinken van alcohol. Het drinken van weinig alcohol is al giftig voor de foetus met mogelijk zelfs ernstige en levenslange consequenties. Jouw kindje kan na de geboorte bijvoorbeeld last hebben van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS).

Gevolgen alcohol tijdens zwangerschap

Als je alcohol blijft drinken tijdens de zwangerschap kan dat een aantal gevolgen hebben voor jouw ongeboren kind:

  • miskraam of doodgeboorte
  • vroeggeboorte / verkorte zwangerschapsduur
  • Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)

Al in de eerste weken van de zwangerschap bereikt alcohol de foetus. Als je drinkt, drinkt jouw baby dus ook. De foetus kan slecht de alcohol afbreken waardoor zenuwcellen kunnen worden aangetast. Hoe eerder en hoe meer je drinkt en hoe meer je in één keer drinkt, hoe groter de kans op schade van het ongeboren kind. Onderschat het gevaar tijdens jouw zwangerschap niet.

Het kan zijn dat je alcohol hebt gedronken omdat je niet wist dat je zwanger was. Of dit gevolgen heeft voor jouw kind, weet je pas als het geboren is. Als jij je zorgen maakt, kun je dit het beste met jouw verloskundige bespreken.

Wat is FAS?

Als een kind beschadigd is omdat de moeder voor of tijdens de zwangerschap heeft gedronken, kan er bij het kind sprake zijn van het Foetaal Alcohol Syndroom. Het kind voldoet aan een combinatie van drie symptomen:

  • groeiachterstand: vaak lager geboortegewicht, trage groei en vaak tenger
  • afwijkende gezichtskenmerken: kleine schedel, kleine oogspleetjes, afgeplat neusgootje, dunne bovenlip, lage oren, lage neusbrug, wipneus, afgeplat gezicht, smalle kin en hangende oogleden
  • beschadiging van de hersenen: de hersenen van een baby met FAS zijn kleiner en hebben minder groeven en hierdoor ook een kleinere hoofdomtrek. Kinderen met FAS zijn overgevoelig voor tast, geluid en fel licht en een slechte spiercoördinatie komt veel voor. 

Als niet alle kenmerken worden gevonden, spreekt men van Foetaal Alcohol Spectrum Disorders (FASD).

Gevolgen van FAS

Vaak blijft de sociaal emotionele ontwikkeling achter en kan er sprake zijn van hyperactiviteit, een verstandelijk handicap of autistisch gedrag. FAS-kinderen hebben vaak last van emotie-, gedrags- concentratie- en geheugenproblemen.  

Kinderen met FAS reageren impulsief, begrijpen regels vaak niet, beoordelen situaties slecht, schatten de gevolgen van hun handelen vaak verkeerd in en begrijpen vaak de bedoelingen van andere mensen niet, waardoor ze makkelijk beïnvloedbaar zijn en een groter risico lopen om in aanraking te komen met verkeerde mensen.

De gevolgen van FAS en andere alcoholschade is onherstelbaar, maar wel volledig te voorkomen. Stop met drinken als je zwanger bent of wilt worden!

Meer informatie over FAS

Meer informatie over FAS lees je op Fasproject.nl. Met dit project willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de gevaren van alcohol tijdens de zwangerschap. Zij doen dit via landelijke bewustwordingscampagne en bundelen de krachten met een aantal verslavingszorginstellingen, waaronder Brijder. Samen maakten zij de publicatie van een prachtig fotoboek. Hierin staan indringende portretten met kinderen met FAS en hun verhaal. Ook is er een boek waarin 15 volwassenen met FAS aan het woord komen. Hun belevenissen zijn opgetekend in het boek Waanzinnige verhalen.

Je kunt verder meer informatie over alcohol en zwangerschap en FAS vinden via:

FAS2025: Lorenzo kan in zingen zijn gevoel kwijt van Het Witte Bos op Vimeo.