Kliniek Ouder en Kind

Bij deze behandeling ligt de nadruk op uw herstel en een zelfstandig, veilig leven met uw gezin.

Brijder Kliniek Ouder & Kind is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde ouders met kinderen. Wilt u een zelfstandig en veilig leven opbouwen met uw kind(eren)? De focus ligt in deze behandeling op uw herstel, op wat u kunt en waar u goed in bent. Daarnaast is er, zo nodig, ondersteuning bij financiën, wonen en werken.

 

Resultaten van de behandeling

  • meer kennis en inzicht in de verslaving en eventuele andere problemen

  • vergroten van de opvoed- en ouderschapsvaardigheden

  • open communicatie

  • meer structuur aanbrengen

  • een netwerk van professionals en ervaringsdeskundigen

  • minder kans dat kind(eren) zelf psychische of verslavingsproblemen ontwikkelen


Het is mogelijk om samen met uw kind (tussen 0 en 3 jaar) te worden opgenomen. Ook cliënten die zwanger zijn, kunnen worden opgenomen. De behandeling is gebaseerd op Dialectische gedragstherapie (DGT).


Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is het verkrijgen van meer grip op uw denken, doen en voelen, waardoor er meer stabiliteit in uw leven komt. U leert verschillende vaardigheden om effectief en minder schadelijk met emoties om te gaan. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en is het mogelijk om een veilige opvoedrelatie met uw kind op te bouwen.


Geen alcohol en drugs
Het gebruik van alcohol en drugs gaat niet samen met het leiden van een stabiel leven en het bieden van een veilige opvoedomgeving aan uw kind. Binnen de Kliniek Ouder & Kind gaan wij dan ook uit van volledig stoppen met alcohol en drugs. De Kliniek Ouder & Kind is rookvrij. Wij ondersteunen cliënten in het stoppen met roken.

Deze behandeling wordt alleen gegeven in Den Haag. De opnameduur is meestal een half jaar.

Ervaring met de behandeling

Anja, 42 jaar, is opgenomen geweest bij de kliniek Ouder & Kind.

Anja: “Ik heb de opname als zeer positief ervaren. Het heeft mij inzicht gegeven in mijn eigen emoties en gedachten. En ik heb geleerd om mijn emoties te begrijpen en benoemen. Daarnaast is mijn zelfbeeld verbeterd en kan ik lastige situaties nu beter relativeren. Ik merk wel dat de vaardigheden vrij snel wegzakken als je na ontslag uit de kliniek geen verdere behandeling krijgt als je thuis bent. Dus ik ga nu kijken hoe ik dat voor mezelf vorm kan geven, omdat ik wil volhouden wat ik geleerd heb.
Je omgeving is heel belangrijk. Ik had het wel prettig gevonden als mijn netwerk ook op de hoogte zou zijn van de ‘DGT-taal’. Nu moest ik veel uitleggen.“


Spreekt deze behandeling u aan? Bespreek de mogelijkheden met uw huisarts of behandelaar.

Wilt u weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij uw wensen? Vul onze Keuzehulp in.