Verslavingskliniek Ouder en Kind

Voor wie is de Ouder & kind afdeling?

Op de afdeling Ouder & Kind nemen wij ouders op (moeders of vaders) met hun kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ook cliënten die zwanger zijn, zijn welkom op de afdeling. Indien de cliënt korter dan 26 weken zwanger is start zij op een andere afdeling waarin tot aan 34 weken zwangerschap gewerkt wordt aan emotieregulatievaardigheden. De ouders die wij opnemen zijn bekend met problemen op het gebied van verslaving en veelal ook met persoonlijkheidsproblematiek en andere psychische klachten.

De behandeling richt zich op twee sporen: enerzijds richten we de behandeling op de klachten van de ouder, anderzijds op de hechting tussen ouder en kind.
De behandeling van de ouder is met name gericht op het leren reguleren van heftige emoties middels het aanleren van vaardigheden. Hierbij wordt gewerkt vanuit de Dialectische gedragstherapie (DGT). Dit is een behandelvorm waarbij enerzijds gewerkt wordt aan verandering van gedrag, gedachten en emoties en anderzijds aan acceptatie van wat zich in het leven voordoet.

De behandeling gericht op de hechting tussen ouder en kind focust op het verbeteren van de band tussen hen en daarbij het leren begrijpen en invoelen wat het kind nodig heeft. Hierbij wordt gewerkt volgens de principes van een mentaliserend bevorderende therapie (MBT). Ook denken we indien nodig mee met de ontwikkelingsstappen van het kind als er bijvoorbeeld sprake is van een achterstand.

Doel van de behandeling

Het doel van de DGT-behandeling is het verkrijgen van meer grip op je denken, doen en voelen, waardoor er meer stabiliteit in je leven komt. Je leert verschillende vaardigheden om effectief en minder schadelijk met emoties om te gaan.
Het doel van de behandeling gericht op de hechting is dat de relatie met het kind verbetert en het zelfvertrouwen in het ouderschap toeneemt. Daarbij streven we ernaar dat ouders na de behandeling hun kind stabiliteit en veiligheid in de opvoedomgeving kunnen bieden.

Behandelprogramma

Voordat de behandeling gaat starten zal er een pre-treatment plaatsvinden. Indien mogelijk gebeurt dit ambulant of tijdens de detox, indien dat niet mogelijk is zal de pre-treatment in de eerste weken van de behandeling plaatsvinden. Hierin zal een persoonlijke probleemanalyse worden gemaakt, de doelen voor de behandeling besproken worden en de commitment aan bod komen. Ook zal er diagnostisch onderzoek plaatsvinden op het gebied van psychische klachten en persoonlijkheid mocht dit niet al helder zijn.

Het behandelprogramma bestaat uit (visuele) vaardigheidstrainingen DGT met de module verslaving, motoriek & hechting, cognitie & hechting, spel & hechting, wandelen en op indicatie aanvullende psychotherapie (CGT/EMDR of een andere behandeling die geïndiceerd is) en systeemgesprekken.
Daarnaast is er aandacht voor dagstructuur en kan er geoefend worden met het plannen van activiteiten (agendabeheer).
Er wordt samengeleefd met de andere cliënten die zijn opgenomen. Er wordt gezamenlijk boodschappen gedaan en gekookt. Ook wordt de kamer en de afdeling door de cliënten zelf schoon gehouden. Verder worden er op de afdeling allerlei activiteiten voor cliënten en hun kinderen georganiseerd.
De duur van de klinische behandeling is 6 maanden, maar dit kan in overleg ook korter of langer zijn. We zullen daar de individuele behoefte in afwegen. Gedurende de opname mag er met verlof worden gegaan zodat er geoefend kan worden met de geleerde vaardigheden in de eigen leefomgeving.
Soms is het nodig om eerst een opname op een detoxafdeling te doorlopen om te ontgiften van alcohol en/of drugs. Een detoxopname is zonder kind en hoort niet bij het behandelprogramma van de Kliniek Ouder & Kind. Het is mogelijk om aansluitend te worden opgenomen bij de Kliniek Ouder & Kind.

Familie en naasten

Wij vinden het belangrijk dat je familie en naasten op de hoogte zijn van wat er geleerd wordt en wat de behandeling inhoudt. In het bijzonder speelt een eventueel aanwezige andere partner (vader of moeder) een belangrijke rol. Deze kunnen op de volgende manieren betrokken worden bij de behandeling:

  • Vooraf bij het verkrijgen van de algemene informatie over de behandeling en tijdens het voortraject (pretreatment).
  • Het volgen van een naastengroep, waarin de cliënt samen met een belangrijke naaste een verkorte DGT-training kan volgen.
  • Tijdens de behandeling middels systeemgesprekken, waarbij tijdens het gesprek de DGT-principes worden gevolgd. De behandelaar zal een coachende rol hebben.
  • Deelname aan de informatiebijeenkomsten over de behandeling.

Geen alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs gaat niet samen met het leiden van een stabiel leven en het bieden van een veilige opvoedomgeving aan jouw kind. Binnen de verslavingskliniek Ouder & Kind gaan wij dan ook uit van volledig stoppen met alcohol en drugs. Onze kliniek is rookvrij. Wij ondersteunen cliënten in het stoppen met roken.

Deze behandeling wordt alleen gegeven in Den Haag. De opnameduur is meestal een half jaar.

Ervaring met de behandeling

Anja, 42 jaar, is opgenomen geweest bij de verslavingskliniek Ouder & Kind.

Anja:

“Ik heb de opname als zeer positief ervaren. Het heeft mij inzicht gegeven in mijn eigen emoties en gedachten. En ik heb geleerd om mijn emoties te begrijpen en benoemen. Daarnaast is mijn zelfbeeld verbeterd en kan ik lastige situaties nu beter relativeren. Ik merk wel dat de vaardigheden vrij snel wegzakken als je na ontslag uit de kliniek geen verdere behandeling krijgt als je thuis bent. Dus ik ga nu kijken hoe ik dat voor mezelf vorm kan geven, omdat ik wil volhouden wat ik geleerd heb. Je omgeving is heel belangrijk. Ik had het wel prettig gevonden als mijn netwerk ook op de hoogte zou zijn van de ‘DGT-taal’. Nu moest ik veel uitleggen.“

Merel was ook opgenomen en zegt het volgende:

"Ik heb zojuist mijn opname bij O&K afgerond en kan dit iedereen die het nodig heeft aanraden. Het was een feestje voor mijn zoon, de afdeling is volledig gericht op de kindjes. Ik heb trauma’s kunnen verwerken en zoveel geleerd van de DGT. Maar het allerfijnste voor mij is de sterke band die ik voel met mijn zoon. Dit begint bij nuchter zijn, maar ook de ondersteuning bij opvoeden en het verbeteren van mijn zelfbeeld is daar erg belangrijk in geweest. Ik voel me sterk en geloof in de toekomst, daarvoor wil ik vooral het team van begeleiders op de afdeling en behandelaren bedanken!"

Spreekt deze behandeling je aan? Bespreek de mogelijkheden met jouw huisarts of behandelaar. Download onze folder.

Wil je weten welke behandelingen wij nog meer bieden en of ze aansluiten bij jouw wensen? Vul onze Keuzehulp in.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via ouderenkind@brijder.nl of 088 358 32 47.