Melding aanmelden Zuid-Holland jeugd

Woon je in de regio Rijnmond (Rotterdam en omliggende gemeenten)? Gebruik dan dit aanmeldformulier.

Formulier

Aanmelden Brijder Jeugd Zuid-Holland

Waarmee kunnen wij je helpen? null
Voor- en achternaam cliënt null
Geboortedatum cliënt null
Geslacht
Geslacht
BSN cliënt null
Documentnummer van reisdocument, rijbewijs, buitenlands paspoort of vreemdelingendocument
Straat en huisnummer null
Postcode en woonplaats null
Telefoonnummer cliënt
Naam ouder / verzorger 1
Adres moeder
Adres moeder
Indien gekozen voor anders, vul hier adres van ouder / verzorger 1 in:
Telefoonnummer ouder / verzorger 1
E-mailadres ouder / verzorger 1
Wettelijke vertegenwoordiging (gezag)?
Wettelijke vertegenwoordiging (gezag)?
Geeft toestemming voor aanmelding?
Geeft toestemming voor aanmelding?
Naam vader
Adres vader
Adres vader
Indien gekozen voor anders, vul hier adres van ouder / verzorger 2 in:
Telefoonnummer ouder / verzorger 2
E-mailadres ouder / verzorger 2
Wettelijke vertegenwoordiging (gezag)?
Wettelijke vertegenwoordiging (gezag)?
Geeft toestemming voor aanmelding?
Geeft toestemming voor aanmelding?
Zijn er andere hulpverlenersintanties betrokken (geweest)?
Zijn er andere hulpverlenersintanties betrokken (geweest)?
Zo ja, welke instelling en waarom?
Naam verwijzer
E-mailadres verwijzer
Mogen wij de verwijzer informeren over je behandeling?
Mogen wij de verwijzer informeren over je behandeling?
Indien huisarts niet de verwijzer is, mogen wij jouw huisarts informeren over je behandeling?
Indien huisarts niet de verwijzer is, mogen wij jouw huisarts informeren over je behandeling?
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Adres en postcode huisarts
Verwijsbrief
Bijlage 1
Welk middel/gedrag levert op dit moment de meeste problemen op?
Welk middel/gedrag levert op dit moment de meeste problemen op? null
Toelichting
Hoe lang is er sprake van problematisch gebruik? null
Hoe vaak gebruik je dit middel? null
Welk middel/gedrag levert nog meer problemen op?
Welk middel/gedrag levert nog meer problemen op?
Toelichting
Hoe lang is er sprake van problematisch gebruik?
Hoe vaak gebruik je dit middel?
Aanvullende informatie of opmerkingen

Ik ga akkoord met het verwerken van mijn gegevens voor het verwerken van mijn vraag of aanmelding. Meer informatie vind je in ons privacybeleid