Toenaderingsbias bij jongeren met cannabisafhankelijkheid

Mensen met een verslaving zijn eerder geneigd om het middel waar zij aan verslaafd zijn, naar zich toe te halen dan van zich af te duwen. Deze automatische reactie wordt een toenaderingsbias genoemd en wordt gemeten met een taak op de computer. Uit recent onderzoek onder volwassenen die regelmatig cannabis gebruikten, bleek deze toenaderingsbias samen te hangen met de frequentie van hun cannabisgebruik een half jaar later. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden wordt onderzocht of dit ook geldt voor jongeren met cannabisafhankelijkheid.

Doel

Doel van de studie is om bij jongeren met cannabisafhankelijkheid te onderzoeken of automatische toenaderingsreacties op cannabis bij aanvang van de behandeling samenhangen met de kans op terugval in het middelengebruik tijdens of na behandeling.

Methode

Jongeren die in ambulante behandeling komen bij Brijder Jeugd worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar de automatische reactie op het zien van plaatjes die met cannabis te maken hebben. In dit onderzoek doen jongeren een computeropdracht waarin zij deze plaatjes naar zich toe of van zich af moeten bewegen. Daarnaast wordt hen gevraagd om aan het begin van hun behandeling en 6 maanden later een vragenlijst in te vullen over onder andere hun middelengebruik.

Projectduur

De looptijd van het project is van 2011 tot 2014.

Financier

Het onderzoek wordt intern gefinancierd.

Onderzoeksteam