De PerspActive studie: SURPS-risicoprofielen bij jongeren met verslaving

Vier risicoprofielen – angstgevoeligheid, negatief denken, sensatie zoekgedrag en impulsiviteit – blijken in zowel Nederlands als buitenlands onderzoek voorspellers te zijn van toekomstig middelengebruik bij scholieren. De voorspellende waarde van deze risicoprofielen is vooralsnog alleen aangetoond voor beginnend middelengebruik. Vermoedelijk spelen deze profielen echter ook een rol bij overmatig middelengebruik en verslaving.

Doel

In de PersActive studie wordt met behulp van de Substance Use Risk Profile (SURPS) onderzocht in welke mate de vier risicoprofielen voorkomen bij jongeren in de jeugdverslavingszorg en in hoeverre deze voorspellend zijn voor terugval tijdens of na behandeling. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen mogelijk ‘personality-targeted' interventies in de jeugdverslavingszorg ontwikkeld worden. In een dergelijke interventie zouden jongeren kunnen leren om beter om te gaan met hun persoonlijke risicoprofiel en daarmee wellicht hun verslavingsgedrag kunnen verminderen of beëindigen.

Methode

In het onderzoek vullen jongeren die bij Brijder Jeugd in zorg zijn een vragenlijst in, in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM). De vragenlijst bevat onder andere de SURPS en vragen over het middelengebruik. Na 6 maanden krijgen de jongeren wederom een vragenlijst voorgelegd, met daarin vragen over hun middelengebruik en de behandeling.

Projectduur

De looptijd van de eerste fase van het onderzoek is van november 2011 tot juli 2014.

Financier

Het onderzoek wordt intern gefinancierd.

Onderzoeksteam