In tegenstelling tot de volwassenen verslavingszorg en de jeugd GGZ zijn er voor de jeugdverslavingszorg (nog) geen specifieke regels opgesteld over hoe, wat en met welke instrumenten er gemeten dient te worden. Cliënten binnen de jeugdverslavingszorg vertonen zowel raakvlakken met cliënten in de volwassenen verslavingszorg als met cliënten in de jeugd GGZ. Echter, de door Stichting Benchmark GGZ (SBG) aanbevolen instrumenten voor deze twee zorgdomeinen sluiten onvoldoende aan bij de cliënten binnen de jeugdverslavingszorg. Het Landelijk Platform Jeugdverslavingszorg heeft om deze reden een adviesdocument ingediend bij SBG, met de aanbeveling om een aparte selectie van meetinstrumenten voor ROM binnen de jeugdverslavingszorg te hanteren.

Brijder Jeugd is vanwege de behoefte aan meer informatie over de cliëntpopulatie en het verloop van behandelingen, al gestart met de implementatie van ROM. Daarbij wordt, in afwachting van het besluit van SBG, zoveel mogelijk het adviesdocument over ROM binnen de jeugdverslavingszorg gevolgd.

Doel

De doelen van ROM voor Brijder Jeugd zijn:

1. het in kaart brengen van de problemen van cliënten bij aanvang van de behandeling

2. het evalueren van individuele behandelingen

3. het evalueren van behandelprogramma's

4. inzicht geven in de resultaten van behandeling ten behoeve van financiers

5. fungeren als basis voor (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek.

Methode

Er worden regelmatig (aan het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling) gegevens verzameld van de cliënt. De gegevens hebben betrekking op middelengebruik, psychische en somatische klachten, kwaliteit van leven, zorgbehoefte en tevredenheid over de ontvangen zorg. De gegevens worden verzameld door middel van een computerapplicatie die gestandaardiseerde meetinstrumenten bevat.

Projectduur

ROM is sinds 2012 op de afdelingen van Brijder Jeugd geïmplementeerd.

Financiering

Routine Outcome Monitoring wordt intern gefinancierd.

Onderzoeksteam


Meer informatie

Routine Outcome Monitoring (ROM).