De Forensische Poliklinieken (FPs) van Palier willen hun zorg aan patiënten optimaliseren en hun prestaties inzichtelijk maken door onder meer het delictrisico en de recidive in delictgedrag te monitoren. Het delictrisico wordt reeds gestandaardiseerd in kaart gebracht met behulp van de ‘Short-Term Assessment of Risk and Treatability' (START). Ten aanzien van feitelijke recidive vindt vooralsnog geen structurele monitoring plaats.

Doel

Doel van dit onderzoek is een recidivemonitor te ontwikkelen, aan de hand waarvan de (geregistreerde) criminaliteit vóór, tijdens en na de behandeling in kaart kan worden gebracht, zodat op een verantwoorde wijze inzichtelijk gemaakt kan worden:

  • wat de aard, omvang en het beloop van recidive is
  • welke patiëntkenmerken en behandelkenmerken samenhangen met verschillende vormen van recidive

Methode

Het onderzoek richt zich op een cohort patiënten die bij de FPs van Palier in zorg zijn (geweest) en beoogt een rijke koppeling tot stand te brengen tussen diverse databases met patiëntkenmerken (waaronder recidiverisico), behandeling en zorgconsumptie (zowel binnen de FPs als andere afdelingen van Palier en zorgbedrijven van de Parnassia Groep) en delictdata (zoals: processen-verbaal, veroordelingen en detenties).

Projectduur

Het onderzoek is momenteel in voorbereiding en heeft (vanaf de start) een looptijd van 2½ jaar.

Financier

Palier en (nog aan te vragen) externe financiering.

Onderzoeksteam

  • Peter Blanken: senior onderzoeker Brijder - PARC
  • Thees Gernler: beleidsmedewerker Palier