Gegamificeerde werkgeheugentraining

Uit onderzoek komt naar voren dat bij veel mensen met een verslaving sprake is van gebreken in de executieve functies. Het werkgeheugen is bij een aantal van deze functies betrokken en speelt een rol bij het verwerken van informatie, het oplossen van problemen en overzien van taken. Verminderde functie van het werkgeheugen is mogelijk geassocieerd met een ongunstig behandelresultaat.

Doel

In dit onderzoek worden de effecten van een nieuwe behandeling onderzocht die gericht is op het trainen van het werkgeheugen met behulp van een digitale game. De inbedding van de training in een online game heeft als doel jongeren in de verslavingszorg te motiveren om de training vol te houden. Naar verwachting leidt de training tot een verbetering van het werkgeheugen en heeft dit een positief effect op de aandacht en het vermogen impulsen te reguleren en mogelijk ook op het resultaat van behandeling.

Methode

In een gerandomiseerde gecontroleerde studie wordt onderzocht of een gegamificeerde werkgeheugentraining het werkgeheugen van jongeren met een stoornis in het gebruik van middelen kan verbeteren. Tevens wordt onderzocht of training leidt tot een afname in craving, verbetering van de stemming en een gunstiger behandeluitkomst. Jongeren van 14-23 jaar die bij jeugdklinieken van Brijder of Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) in behandeling komen, worden uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. Deelnemers worden at random aan de experimentele conditie (gegamificeerde werkgeheugentraining) of de controle conditie (gegamificeerde placebotraining) toegewezen. Bij alle deelnemers worden bij aanvang, beëindiging en twee maanden na beëindiging van de werkgeheugentraining computertaken en vragenlijsten afgenomen waarmee het werkgeheugen en de secundaire uitkomstmaten worden gemeten. Daarnaast wordt drie maanden na beëindiging van de reguliere behandeling bij de jongeren geïnformeerd naar hun middelengebruik en overige functioneren.

Projectduur

De looptijd van het onderzoek is van augustus 2013 tot oktober 2015.

Financier

Het onderzoek wordt intern gefinancierd.

Onderzoeksteam