Ontwikkeling protocol ADHD en middelengebruik bij jongeren

Geschat wordt dat ongeveer 1 op de 11 jongeren in de algemene bevolking de diagnose ADHD heeft. Onder jongeren die in de verslavingszorg behandeld worden, heeft bijna een kwart ADHD. Zowel binnen de jeugd ggz als de jeugdverslavingszorg wordt de hoge prevalentie en het complexe karakter van deze gecombineerde problematiek onderkend. Er is echter nog onvoldoende sprake van geïntegreerde behandeling en samenwerking tussen betrokken instanties. Bestaande richtlijnen voor ADHD behoeven aanvulling voor jongeren met problematisch middelengebruik.

Doel

Op initiatief van het kenniscentrum Resultaten Scoren hebben Brijder-PARC, het NISPA en het Trimbos-instituut de handen ineen geslagen om een gecombineerd protocol te ontwikkelen voor screening, diagnostiek en behandeling van ADHD en problematisch middelengebruik bij adolescenten. De primaire doelgroep betreft jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik, in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het protocol moet uitvoerbaar zijn in zowel de jeugdverslavingszorg als de jeugdpsychiatrie/jeugdzorg.

Methode

Het nieuwe protocol wordt ontwikkeld op basis van een literatuurstudie en de meningen en ervaringen van experts. Vervolgens wordt het concept-protocol in een pilotstudie getoetst op bruikbaarheid, uitvoerbaarheid en toepasbaarheid in acht instellingen: 4 in de jeugdverslavingszorg en 4 in de jeugd ggz. Zowel behandelaren die met het nieuwe protocol gewerkt hebben als jongeren die volgens het protocol behandeld zijn, worden geïnterviewd over hun ervaringen met de behandeling en wat er naar hun idee aan zou kunnen worden verbeterd. Op basis van de resultaten uit de pilotstudie en inbreng van professionals en experts wordt het protocol aangepast en vervolgens vastgesteld.

Projectduur

De looptijd van het project is van juli 2012 tot januari 2014.

Financier

Resultaten Scoren

Onderzoeksteam