De gerandomiseerde studie naar MDFT en CGT: de rol van criminaliteit

In 2011 t/m 2013 zijn de resultaten van de gerandomiseerde studie van Brijder-PARC naar de effectiviteit van multidimensionele gezinstherapie (MDFT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) bij jongeren met cannabismisbruik of cannabisafhankelijkheid gepubliceerd. Het onderhavige onderzoek betreft een flankerende studie naar de aard en omvang van het delictgedrag bij de onderzoeksdeelnemers, en de lange termijn uitkomsten op het gebied van criminaliteit. De flankerende studie wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Brijder-PARC en het Curium-LUMC.

Doel

Doel van de flankerende studie is het evalueren van de effectiviteit van MDFT en CGT, in termen van het delictgedrag, bij jongeren met een stoornis in het gebruik van cannabis.

Methode

Van de jongeren die deelnamen aan de gerandomiseerde studie naar MDFT en CGT (n=109) worden gegevens uit de politieregistratie (HKS) en justitiële gegevens (JDS) (geanonimiseerd) gekoppeld aan de in het gerandomiseerde onderzoek verzamelde gegevens. Op basis van deze gekoppelde gegevensset worden de lange termijn (7 jaar) uitkomsten van de behandeling op het gebied van (geregistreerde) criminaliteit geanalyseerd.

Projectduur

De looptijd van het flankerende onderzoek is van 2010 tot 2018.

Financiering

De onderzoeker wordt door middel van vrijstelling voor onderzoekswerkzaamheden gefinancierd door Arkin.

Onderzoeksteam