Tussen 1998 en 2002 zijn in Nederland 2 gerandomiseerde studies uitgevoerd naar de effectiviteit en veiligheid van het voorschrijven van respectievelijk injecteerbare en inhaleerbare heroïne, aan langdurig heroïneverslaafden die geen of onvoldoende baat hadden bij een adequate methadononderhoudsbehandeling. Veel verslaafden hadden baat bij deze heroïne­behandeling, blijkend uit een aanzienlijke verbetering van hun gezondheid en kwaliteit van leven. In Canada, Duitsland, Groot-Britannië, Spanje en Zwitserland is ook onderzoek verricht naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift. Het samenvoegen en analyseren van de gegevens uit de in Europa en Canada verrichte studies naar heroïne op medisch voorschrift kan meer inzicht geven in het effect van deze behandeling.

Doel

Doel van deze studie is een meta-analyse uit te voeren naar het effect van heroïne op medisch voorschrift op basis van de in Europa en Canada uitgevoerde gerandomiseerde studies op dit gebied.

Methode

De meta-analyse wordt verricht op basis van gepoolde, individuele patiënt-data.

Projectduur

De looptijd van het onderzoek is van 2011 tot 2014.

Financier

Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH)

Onderzoeksteam