Heroïne op medisch voorschrift: contingentie management

Tussen 1998 en 2002 zijn in Nederland 2 gerandomiseerde studies uitgevoerd naar de effectiviteit en veiligheid van het voorschrijven van respectievelijk injecteerbare en inhaleerbare heroïne, aan langdurig heroïneverslaafden die geen of onvoldoende baat hadden bij een adequate methadononderhoudsbehandeling. Veel verslaafden hadden baat bij deze heroïne­behandeling, blijkend uit een aanzienlijke verbetering van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Uit het onderzoek bleek echter ook dat een aanzienlijk deel van de patiënten die naast heroïne ook cocaïne (crack) gebruikten, doorgingen met hun crackgebruik. Deze bevinding was aanleiding om een onderzoek te starten naar de effectiviteit van contingentie management onder de crackgebruikers in heroïnebehandeling.

Doel

Doel van het onderzoek is om vast te stellen of cocaïne contingentie management een effectieve interventie is in het reduceren van (crack-) cocaïnegebruik onder patiënten in de medische heroïnebehandeling. Bij cocaïne contingentie management (CCM) leveren deelnemende patiënten meerdere malen per week een urinemonster in, dat wordt onderzocht op de aanwezigheid van cocaïne-metabolieten. Cocaïnevrije urinemonsters wor­den 'beloond' (met geld of vouchers of tegoedbonnen) en cocaïne-positieve urine­monsters worden genegeerd.

Methode

Het betreft een gerandomiseerde studie waarin 6 maanden heroïnebehandeling aangevuld met cocaïne contingentie management wordt vergeleken met 6 maanden reguliere heroïnebehandeling zonder contingentie management. De belangrijkste uitkomstmaat is het aantal weken aaneengesloten cocaïne-vrije urinemonsters. Daarnaast wordt de effectiviteit van CCM onderzocht in termen van onder andere  de (lichamelijke en psychische) gezondheidstoestand en het sociaal functioneren. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het beëindigen van CCM na 6 maanden.

Projectduur

De looptijd van het onderzoek is van 2011 tot 2014.

Resultaat

Onder patiënten in de medische heroïnebehandeling die bijkomend crack-cocaïne gebruiken, blijkt contingentie management een effectieve interventie in het reduceren van (crack-) cocaïnegebruik. De resultaten zijn gepubliceerd in "Drug and Alcohol Dependence".

Financier

Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH)

Onderzoeksteam