Bruikbaarheid SDQ voor vroegdetectie bij kinderen van verslaafde ouders

Kinderen van (een) verslaafde ouder(s) hebben een verhoogd risico om ook een verslaving of andere psychische stoornis te ontwikkelen. In de Parnassia Groep zijn verschillende initiatieven ontwikkeld voor vroegdetectie en vroegsignalering van psychosociale problemen bij kinderen van ouders met verslaving of andere psychische problemen. Onderdeel daarvan is een procedure voor screening en vroegsignalering bij Brijder onder alle volwassen cliënten met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Deze ouders krijgen standaard een gesprek met een medewerker van PVO (Programma Verslaafde Ouders) aangeboden, waarin de opvoedsituatie en het functioneren van het kind worden besproken. In dit gesprek worden mogelijke problemen en/of de behoefte aan opvoedkundige hulp geïnventariseerd en indien nodig en gewenst wordt passende ondersteuning aangeboden.

Doel

Voor het systematisch en betrouwbaar in kaart brengen van de psychische gezondheid van het kind en het bepalen of doorverwijzing naar zorg nodig is, is de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) mogelijk een geschikt instrument. De SDQ is een veelgebruikte, korte vragenlijst voor het meten van psychosociale problemen bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 4-16 jaar. In deze exploratieve studie wordt de bruikbaarheid van de SDQ voor  vroegsignalering van psychosociale problemen bij kinderen van verslaafde ouders nader onderzocht.

Methode

Bij 100 cliënten van Brijder met minimaal 1 kind in de leeftijd van 4-16 jaar wordt tijdens het gesprek met een PVO-medewerker de SDQ afgenomen. Daarnaast vult de PVO-medewerker een korte vragenlijst in over zijn/haar indruk van het kind en de opvoedsituatie en zijn/haar voorlopig advies. De uitslag van de SDQ wordt na het gesprek binnen het behandelteam onder begeleiding van een kinder- en jeugdpsychiater geïnterpreteerd, waarna een definitief advies wordt geformuleerd. Met de verzamelde gegevens wordt een beschrijving gegeven van de psychosociale problemen bij kinderen van verslaafde ouders die in behandeling zijn bij Brijder. Daarnaast wordt op grond van de gegevens bepaald of toepassing van de SDQ meerwaarde heeft en bruikbare aanvullende informatie oplevert voor het uiteindelijke advies aan de ouders en/of hun kind(eren).

Projectduur

De looptijd van het onderzoek is van mei 2013 tot oktober 2014.

Financier

Het onderzoek wordt intern gefinancierd.

Onderzoeksteam

  • Renske Spijkerman: senior onderzoeker Brijder-PARC
  • Marina Geschiere: behandelaar/onderzoeker Brijder Ouder en Kind
  • Ellen Rosenberg: manager zorg Brijder Ouder en Kind
  • Marieke Broekman: kinder- en jeugdpsychiater Parnassia