Elsemieke Kunst

Elsemieke Kunst

elsemieke+kunst200x200.jpg

Functie:          Onderzoeksassistent
Opleiding:       Interventiecriminologie.

Contactformulier

Onderzoek

Onderzoek naar het lange termijn beloop – van de adolescentie tot de jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten in de bevolking en in een landelijk representatief cohort van 420 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. Deze jongeren worden na de start van hun behandeling vier jaar lang gevolgd.

 
Overzicht publicaties PARC