22 december 2014

We blijven over het algemeen stug doordrinken en drugsgebruiken in 2015.

Slechts 14 procent van de Nederlandse bevolking heeft als voornemen om komend jaar minder van deze genotsmiddelen te gebruiken.

Opvallend is daarbij dat toch 40 procent aangeeft weleens meer te gebruiken dan voorgenomen, maar Nederlanders lijken zich weinig aan zichzelf te storen.

Over het drank- en drugsgebruik van anderen daarentegen wordt veel harder geoordeeld. Dit alles blijkt uit onderzoek van verslavingszorginstelling SolutionS. Het nieuwjaarsvoornemen om minder alcohol te drinken en drugs te gebruiken, is het meest prominent bij 50-plussers, gevolgd door Nederlanders tussen 25 en 40 jaar.

Mannen hebben vaker goed voornemen
In de leeftijdscategorie 41 tot 50 is het voornemen het minst aanwezig. Mannen hebben vaker het plan minder te drinken dan vrouwen. Zij geven ook vaker dan vrouwen aan weleens over de schreef te gaan. In het onderzoek is ook gevraagd naar het drank- en drugsgebruik van mensen in de omgeving. 57 procent van de Nederlandse bevolking geeft aan iemand in z'n omgeving te hebben die te veel alcohol drinkt.

Daarvan gaat het in een kwart van de gevallen om maar liefst 3 tot 4 personen. Op het gebied van soft- en harddrugs geeft respectievelijk 28 procent en 14 procent aan iemand te kennen die te veel van deze middelen gebruikt.

„Dit onderzoek laat meerdere tegenstellingen zien. Het onderwerp drank en middelengebruik bevindt zich nog steeds in de taboesferen", aldus Miriam Diekman, manager bij SolutionS.

Lastig om objectief te zijn over jezelf
„Het maakt inzichtelijk hoe lastig het  is om objectief en eerlijk te zijn over je eigen drank- en middelengebruik. De ene tegenstelling maakt inzichtelijk dat mensen zichzelf anders beoordelen dan de mensen om zich heen. De andere gaat over dat mensen meer gebruiken dan voorgenomen en er toch heel tevreden over zijn."

Bron: http://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/12/we-blijven-stug-doordrinken-in-2015