01 september 2016

Als vrouwen eenmaal verslaafd zijn, tonen zij ook verschillen met mannen. Bij alcoholverslaving zijn de verschillen het grootst. Ze worden eerder dronken door hun lichaamsbouw en hebben ook meer kans op hart- en vaatziekten en aandoeningen aan hun lever, hersenen en maagdarmkanaal.

Alcoholverslaving komt relatief het meest voor hoogopgeleide vrouwen, afgezet tegen laagopgeleide mannen.

Lees op de website van lef magazine meer feiten over vrouwen en verslaving.

Schaamte is een van de redenen waarom vrouwen geen of laat hulp zoeken. Via www.alcoholondercontrole.nl kan iedereen, dus ook vrouwen, gratis en anoniem online hulp krijgen.

Vrouwen die een individueel gesprek willen, bieden we ook verschillende mogelijkheden, zoals individuele- en groepsbehandeling of een combi-behandeling waarbij cliënten persoonlijke gesprekken op locatie hebben met hun behandelaar en online modules achter hun computer volgen.

Feiten: vrouwen en verslaving

Wist je al dat vrouwen met een verslaving minder snel hulp zoeken dan mannen? En nog 8 feiten over vrouwen en verslaving

 1. Vrouwen raken eerder verslaafd aan drugs en alcohol dan mannen. Zijn ze eenmaal verslaafd, dan zijn er ook verschillen. Bij alcoholverslaving zijn de verschillen het grootst. Door hun andere lichaamsbouw worden vrouwen eerder dronken. En als vrouwen aan alcohol verslaafd zijn, hebben ze meer kans op hart- en vaatzieken  en aandoeningen aan hun lever, hersenen, maagdarmkanaal.
   
 2. Alcoholverslaving komt relatief het meest voor bij hoogopgeleide vrouwen, tegen laagopgeleide mannen.
   
 3. Verslaafde vrouwen sterven op jongere leeftijd dan verslaafde mannen.
   
 4. Van oudsher wordt gedacht dat verslaving een mannenprobleem is. Hoewel verslavingen vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen, is zes procent van de Amerikaanse vrouwen verslaafd. Vertalen we deze cijfers naar Nederland, dan komen we uit op een half miljoen verslaafde vrouwen.
   
 5. Het vrouwelijk lichaam bevat minder water en meer vetweefsel, waardoor het meer alcohol opneemt. Vrouwen hebben een lagere concentratie van het enzym dat alcohol afbreekt.
   
 6. Zweeds onderzoek heeft uitgewezen dat het serotinepeil in de hersenen van vrouwen na vier jaar overmatig alcoholgebruik is gehalveerd. Serotine is een hormoon dat je blij en energiek maakt en zorgt dat je stressbestendig bent. Een laag serotinegehalte kan angststoornissen en depressie veroorzaken. Bij mannen is deze schade pas na twaalf jaar aantoonbaar.
   
 7. Vrouwen zoeken minder snel hulp bij een verslaving en ervaren het aanvaarden van hulp als moeilijker.
   
 8. In het buitenland bestaan verschillende verslavingsklinieken speciaal voor vrouwen.
   
 9. 42 procent van de Amerikaanse vrouwen die in behandeling gaat voor een alcoholverslaving, is ook afhankelijk van andere middelen (vaak barbituraten).