18 mei 2016

Reakt en Actief Talent hebben samen een digitaal magazine uitgegeven, met als themanummer ‘Werk als medicijn’. In dit magazine is te lezen, zien en horen hoe o.a. behandelaren en deelnemers samen werken aan herstel en hoe belangrijk een actieve levensstijl hierbij is om weer te kunnen meedoen in de maatschappij.

Gerard Alderliefste, verslavingsarts van Brijder, geeft in het magazine aan dat als een persoon meer gelijktijdige meerdere aandoeningen heeft, niet in alle gevallen regulier werk haalbaar is. Bij Actief Talent en Reakt biedt re-integratie en dagbesteding voor haar cliënten Zij kijken hierbij naar wat iemand kan en wil. De praktijk wijst uit dat werk helpt om er weer bovenop te komen. Het geeft cliënten autonomie, verbondenheid met anderen en het gevoel dat je weer mee doet en succesvol kan zijn.

Rob Houbee, die enkele jaren geleden ervaringsdeskundige was bij Brijder en inmiddels als ondersteuner van het management werkzaam is bij ActiefTalent, bevestigt dit en geeft ook aan dat hij als ervaringsdeskundige kon laten zien dat er nog perspectief mogelijk is.

Erik Meijer, ex-cliënt van Brijder voegt hieraan toe dat door zinvolle dag invulling of arbeidsre-integratie op te nemen in het behandelplan, je iemand meteen een goede start geeft. Want vaak geldt; hoe langer iemand buiten de samenleving valt, hoe langer de weg terug is.

Lees het digitale magazine.