Nieuwsoverzicht

Componence Asset List

28 juli 2017

Prof.dr.Vincent_Hendriks.jpg

In de Wetenschappelijke Raad (WR) van Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft men afscheid genomen van Prof. dr. G. Schippers. De vrijgekomen positie wordt ingevuld door Prof. dr. Vincent Hendriks.

 

Over de WR

De WR toetst het wetenschappelijk kader waarbinnen de Stichting opereert en is belast met het toezicht daarop. Zo bewaakt de WR het gebruik van gevalideerde en/of bewezen methoden en technieken. De WR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur en de directie van de Stichting. Het bestuur en de directie zijn gehouden de adviezen op te volgen voor zover deze direct dan wel indirect betrekking hebben op het wetenschappelijke kader waarbinnen de Stichting opereert.

Over Vincent Hendriks

Vincent is hoofd wetenschappelijk onderzoek Brijder Onderzoek (PARC), lid stuurgroep Resultaten Scoren, Kenniscentrum Verslavingszorg en bijzonder hoogleraar Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit bij Jeugdigen aan Curium LUMC.

Wij wensen Vincent veel plezier en succes in zijn nieuwe functie.
 

 

Brijder tipt uitgelicht

Brijder tipt

Brijder tipt

Bekijk hier boek-, documentaire- en podcasttips voor en door ervaringsdeskundigen op het gebied van verslaving.