22 augustus 2016

Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat online informatie omtrent de inhoud van ecstasy pillen met regelmaat inaccuraat of incompleet is.

Een opvallende trend is dat bij 39,7% van de informatie een te hoge concentratie gecommuniceerd wordt voor de hoeveelheid werkzame stof.. Dit impliceert mogelijk dat gebruikers zichzelf qua tolerantie overschatten, of dat dealers zich actief mengen in het verspreiden van deze informatie als reclamemiddel. Ernstigere fouten in de informatieverstrekking, zoals geheel ontbrekende stoffen of te laag vermelde concentraties van werkzame stoffen komen bij 15,3% van de online informatie voor. Gebruiken van ecstasy is nooit zonder risico, maar foute informatie over de samenstelling van de pil is een extra risico. Een kritische houding ten aanzien van online informatie is daarom geboden.

Bron: Trimbos-instituut

Het advies is daarom dan ook om drugs te laten analyseren bij een testcentrum, dan om online informatie te vertrouwen, hoe compleet deze ook lijkt. Brijder heeft verschillende testservices waar  drugs kan worden getest.

Informatie over de feiten, de werking en de risico’s staan op www.drugsinfoteam.nl