06 juni 2016

Jongeren worden online veelvuldig geconfronteerd met alcoholreclames. Uit onderzoek blijkt dat deze reclames van invloed zijn op de hoeveelheid alcohol die jongeren drinken.

In alle onderzochte landen bleek een hoge blootstelling aan online alcoholmarketing samen te hangen met een grotere kans te drinken of zelfs een zware drinker te zijn.

Lees het artikel bij Trimbos instituut.

Jongeren die overmatig alcohol gebruiken, kunnen terecht bij Brijder Jeugd voor een persoonlijk gesprek.