02 januari 2017

Het gevoel overal alleen voor te staan, niet worden begrepen door de omgeving en het overnemen van financiële, huishoudelijke of sociale taken leidt vaker bij naasten van personen met een verslavingsproblematiek tot het last hebben van psychische klachten. Ook verzuimen zij vaker van het werk. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut voor het project Verslaafd aan Jou.

Bijna alle naasten ervoeren een matige (47 procent) of hoge (48 procent) mate van psychische klachten in de afgelopen maand, tegenover respectievelijk 19 procent en 2 procent in de algemene bevolking. Maar liefst 72 procent van de naasten had de hele tijd of meestal het gevoel overal alleen voor te staan, het gevoel dat de omgeving hun situatie niet begreep en/of het gevoel dat zij financiële, huishoudelijke of sociale taken moesten overnemen van de persoon met verslavingsproblematiek.

En in de afgelopen maand verzuimden de naasten gemiddeld 12,7 dagen bij het uitvoeren van hun (vrijwilligers)werk of normale bezigheden, tegenover gemiddeld 3,3 dagen in de algemene bevolking.

Lees het volledige artikel:
Vaker psychische klachten bij naasten van verslaafden

Brijder realiseert zich dat de verslaving van een kind, partner of familielid ingrijpende gevolgen heeft voor u en uw gezin. Brijder heeft verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen.

E-consult ervaringsdeskundigen
Mensen die zelf weten hoe het is om samen te leven met een verslaafde partner bieden u een luisterend oor en kunnen u vanuit hun eigen ervaring adviezen geven.

Via ervaringsdeskundigen@brijder.nl komt u met een ervaringsdeskundige in contact.

Persoonlijke gesprekken

U kunt bij een preventiewerker terecht met vragen en probleemsituaties. Door het geven van voorlichting, door begeleiding en consultatie wordt uw situatie in beeld gebracht en besproken. Dit persoonlijke gesprek kan op verzoek ook plaatsvinden met uw verslaafde kind, partner of familielid.

Informatieavonden voor verwanten over alcohol

In Alkmaar en Haarlem zijn er gratis informatieavonden voor partners/ volwassen kinderen/familieleden/vrienden van mensen met een alcoholprobleem. U krijgt informatie over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik, hoe u kunt omgaan met iemand die teveel drinkt en u leert grenzen stellen. Kijk op de cursusagenda van www.brijder.nl.

Ouder ondersteuningsavonden

Iedere eerste donderdag van de maand is er in Noord-Holland een ondersteuningsavond voor ouders. Het doel van de avond is om ouders met verslaafde kinderen met elkaar in contact te brengen, zodat u ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Kijk in onze agenda wanneer de eerste ondersteuningsavond plaatsvindt.

Cursus Help mijn kind kan niet zonder

U krijgt in vijf avonden handvatten aangereikt om anders met het kind om te gaan waardoor u zich minder machteloos voelt en de regie weer in handen krijgt. Kijk in onze agenda wanneer de cursus van start gaat.

Praatgroep voor kinderen van verslaafde ouders

In de doe- en praatgroepen (KOPP/KVO) kunnen kinderen en jongeren hun verhalen kwijt en kunnen ze kennismaken met kinderen met dezelfde ervaringen. Er wordt gerichte informatie gegeven over het ziektebeeld van de ouder(s) en kinderen oefenen met vaardigheden om specifieke situaties te hanteren, waarmee zij worden geconfronteerd. De groepen zijn ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën: 8-12 jaar, 12-16 jaar,16-18 jaar en 18+.

Familieraad

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. U kunt als familielid gevraagd en ongevraagd uw visie geven op onze hulpverlening via de Familieraad. Kijk op onze website hoe u met de raad in contact komt.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) is onafhankelijk en steunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of manager van de afdeling. U kunt hier ook terecht voor een luisterend oor, informatie en advies en als u zaken signaleert. De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.