21 november 2016

Dit blijkt uit het jaarbericht Nationale Drug Monitor 2016. Van alle EU-lidstaten ligt het gebruik van ecstasy in Nederland het hoogst.

In de EU gebruikte naar schatting gemiddeld 1,7% van jongeren en jongvolwassenen van 15-34 jaar ecstasy in het afgelopen jaar, vergeleken met 6,6% voor Nederland. De partydrug ecstasy blijft favoriet, maar heeft wel concurrentie gekregen van 4-FA. Opvallend in 2015 is de stijging in het aandeel van geregistreerde incidenten bij EHBO-posten  na gebruik van 4-FA (in totaal 6,8%, meestal gecombineerd met ecstasy; 1,7% gebruikte alleen 4-FA).

Verder blijkt dat één op de 10 Nederlanders een zware drinker is. Zware drinkers zijn mannen die minstens één keer per week 6 of meer glazen alcohol drinken op één dag of, voor vrouwen, 4 glazen.

Cannabis blijft meest gebruikte illegale drug. In 2015 hebben naar schatting 2,8 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder (21,1%) ooit in het leven cannabis gebruikt, 4,2% gebruikte in de afgelopen maand (iets meer dan in 2014). Ruim een kwart van deze actuele cannabisgebruikers blowt (bijna) dagelijks.

Uit het onderzoek blijkt verder dat drugs in 2015 relatief hoog zijn gedoseerd en dat de hulpvraag naar verslavingszorg stabiel of dalende is.

Lees het Jaarbericht 2016 Nationale Drug Monitor

Meer weten over de soorten drugs en de effecten en risico’s daarvan? Kijk op www.drugsinfoteam.nl. Al langer klachten na het gebruik van partydrugs? Neem contact op met ons Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs.