05 maart 2018

Brijder organiseert een cursus voor ouders en opvoeders waarvan de kinderen problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken. Deze cursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder! vindt plaats in Hoofddorp en duurt vijf avonden. De cursusavonden zijn op donderdag 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018. De follow up vindt plaats op 17 mei. 

Ouders van gebruikende kinderen voelen zich vaak niet in staat het gedrag van hun kind bij te sturen. Zij worden voor hun gevoel door hun kinderen geleefd. Vaak krijgen zij het advies om hun kind los te laten, maar voor veel ouders is dit niet wenselijk of mogelijk. Op alle mogelijke manieren proberen ze hun kind te laten minderen of stoppen. Dit vergt veel energie, kost slapeloze nachten en lijkt nauwelijks iets op te leveren. Een gevoel van machteloosheid is meestal het gevolg.

De cursus

  • is kort, krachtig en praktisch. Ouders krijgen handvatten aangereikt waardoor zij zich minder machteloos voelen en de regie weer in handen krijgen
  • richt zich met name op de communicatie in het gezin en biedt mogelijkheden om anders met het kind om te gaan. De ouders gaan met de aangeboden leerstof aan de slag en met elkaar in gesprek.

Doelen:

  • verbeteren van communicatie binnen het gezin
  • grenzen stellen en inzicht krijgen in consequenties van gedrag
  • ouders de regie in het gezin terug laten krijgen

Meer informatie

Voordat de cursus van start gaat, heeft de ouder/opvoeder nog een gesprek met de cursusleiding.

Cursusdata donderdag 29 maart, 5, 12 en 19 april 2018, van 17.15 uur tot19.15 uur
Locatie Centrum jeugd en gezin.
Graan voor Visch 14302, 2132 VJ, Hoofddorp
Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Aanmelden 088 - 358 22 60 of preventie@brijder.nl