Nieuwsoverzicht

Componence Asset List

13 juni 2018

200+x+200+JOT.jpg

De leden van het Jongerenteam (JOT) kregen vorige week in Brasserie De Poort in Leiden het FACT-certificaat uitgereikt. Het team, bestaande uit medewerkers van verschillende hulpverlenende instanties waaronder Brijder Jeugd, ontving het certificaat voor de wijze waarop zij gecombineerde zorg aanbieden aan jongeren.

Het Jongerenteam bestaat sinds 2011 en was een initiatief van GGZ Rivierduinen en Cardea. Beide organisaties zijn actief voor dezelfde doelgroep, maar op net iets andere terreinen, en vullen elkaar zodoende aan. Enige tijd later voegden zich medewerkers van Brijder verslavingszorg en Curium LUMC bij het team.

Dat er een feestelijke bijeenkomst werd georganiseerd rondom het behalen van het FACT-certificaat, was niet vreemd. Het is een erkenning van de aanpak van het JOT. FACT is een landelijk erkende manier van werken voor jongeren met meervoudige problematiek. Het JOT zet zich in voor jongeren tussen 12 en 24 jaar met een psychiatrische of ernstige gedragsstoornis. De jongeren vallen uit op meerdere levensgebieden en de reguliere hulp slaat onvoldoende aan. En dat is een pittige doelgroep, omdat er vaak geen gebruik kan worden gemaakt van een bestaande structuur, zoals bijvoorbeeld van een school. Daarbij gaat het veelal om zorg mijdende jeugd die eenvoudig buiten beeld kan raken. Iedere oplossing is een oplossing op maat.

Het behaalde certificaat is toegekend omdat het JOT voldeed aan alle gestelde criteria van de certificerende instantie CCAF.