18 oktober 2017

Verslavingskunde Nederland is sinds 16 oktober 2017 een feit. Een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg – waaronder Brijder -  cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken.

 

Verslaving kent nog de nodige taboes en stigma’s. Veel mensen met verslavingsproblemen zoeken daarom niet tijdig of geen hulp. Verslavingskunde Nederland wil als landelijk netwerk mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever bereiken, mede door de inzet van ervaringsdeskundigheid en aandacht voor het doorbreken van stigma.

Hoe?

 

In zeven programmalijnen rondom verschillende thema's, wordt kennis en kunde bij elkaar gebracht:

  1. Onderzoek en Opleiding
  2. Imago en Stigma
  3. Innovatie
  4. Preventie en vroegsignalering
  5. Uniforme werkwijzen
  6. Zorg en veiligheid
  7. Datamanagement

Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten.
Meer lezen over de programmalijnen

Er is gekozen voor de naam Verslavingskunde Nederland omdat de volledige expertise van de sector wordt ingezet in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is, breder dan enkel de zorg.