13 januari 2014

Per 13 januari is de afdeling Ouder & kind verhuisd.

Hiermee wordt de afdeling een kliniek waar ouder(s) met hun kind(eren) voor een periode van 13 weken worden opgenomen. De nieuwe locatie heeft plaats voor 11 cliënten met hun kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar oud. Het gaat om cliënten met verslavingsproblemen en eventuele andere psychiatrisch problematiek. Het doel is om de interactie tussen ouder en kind te verbeteren dan wel te herstellen, zodat er een veilig gezinsklimaat ontstaat. Daarnaast worden cliënten, maar ook verwijzers, ondersteund, zodat er ook hulp aan het gezin kan worden gegeven in de regio waar de cliënt woont. Naast het klinische programma worden cliënten ook ambulant behandeld.

Nieuwe adres: Johan van der Bruggenstraat 1, 2553 NZ Den Haag, telefoon 088 - 358 36 00.