30 juni 2014

Vrijwel alle behandelingen in de reguliere verslavingszorg voor alcohol en drugs die in de literatuur zijn beschreven, leveren meer op dan ze kosten. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM.

Als mensen om hulp vragen voor hun alcohol- en/of drugsproblemen is het belangrijk dat zij weten of de behandeling die zij krijgen ook daadwerkelijk effect heeft. Daarom hebben instellingen voor verslavingszorg, waaronder Brijder, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de wetenschappelijke onderbouwing van hun behandelmethoden. Het onderzoek van het RIVM laat zien dat ze daarin geslaagd zijn.

Aanvullend onderzoek

In alle studies werden de kosten die binnen de gezondheidszorg gemaakt worden meegenomen. Maatschappelijke kostenbesparingen die na een zorgtraject optreden, zoals minder ziekteverzuim, minder criminaliteit en minder verkeersongevallen, worden niet altijd in de onderzoeken meegenomen. Het RIVM doet de aanbeveling om aanvullend onderzoek te doen, waarin alle maatschappelijke kosten en baten worden betrokken omdat dit een compleet inzicht in de kosten van verslavingen en de baten van behandelingen geeft. In het rapport zijn 14 verschillende interventies genoemd, waarnaar onderzoek is gedaan over de kosteneffectiviteit van die interventie.

Cijfers

In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassen Nederlanders in zijn of haar leven te maken met een alcohol- of drugsprobleem. Zo'n probleem ontstaat wanneer mensen van alcohol of drugs afhankelijk zijn of er te veel van gebruiken. Van de mensen die vervolgens in de verslavingszorg terechtkomen, komt 47 procent voor een alcoholprobleem, gevolgd door heroïne (16 procent) en cannabis (15 procent). In 2012 werden ruim 66.000 personen geholpen in de reguliere verslavingszorg.

Bron: http://www.rivm.nl