28 oktober 2014

Het aantal cliënten met alcoholproblematiek in de verslavingszorg daalt, maar het aandeel ouderen die een beroep doen op de verslavingszorg vanwege een alcoholprobleem is de afgelopen tien jaar gestegen. Dat concluderen het Trimbos-instituut en het lectoraat verslavingspreventie van de Hogeschool Windesheim na analyse van cliëntgegevens van de stichting Informatie Voorziening Zorg.

De stijging is zichtbaar vanaf 55 jaar, maar is het grootste boven de 60 jaar. Daarmee vergrijst de clientèle van de verslavingszorg in Nederland. Een belangrijk deel van de oudere alcoholcliënten had nooit eerder contact met de verslavingszorg, zoals bij de verslaving aan andere middelen vaak wel het geval is.

Uit de vandaag ter beschikking gekomen cijfers blijkt dat ouderen in de verslavingszorg in vergelijking met jongere cliënten vaker alleenstaand zijn, vaker van het vrouwelijke geslacht en vaker dagelijks drinken. Dit laatste komt overeen met CBS-cijfers en een onderzoek dat onlangs in de Plusmagazine werd gepubliceerd.

Oorzaken

Met name gewoontegedrag in combinatie met vrije tijd en naar verhouding meer vrij besteedbaar budget worden gezien als voornaamste oorzaken voor de relatief grotere stijging onder ouderen. Ouderen hebben het opbouwen van een werkcarrière, het stichten van een gezin en het uitvoeren van zorgtaken vaak al achter zich gelaten. Hierdoor zijn zij vaker in de gelegenheid of bevinden zij zich vaker in situaties waar het sociaal geaccepteerd is om te drinken.

Preventie

Door een adviescommissie onder voorzitterschap van Trimbos-medewerker en lector verslavingspreventie Rob Bovens is vorig jaar een aantal maatregelen voorgesteld om het stijgend aandeel ouderen met alcoholproblematiek te verminderen. Onder andere wordt gepleit voor deskundigheidsbevordering van professionals die dagelijks met ouderen te maken hebben en het bevorderen van internet- en zelfhulpprogramma's om probleemdrinken tegen te gaan.

Daarnaast wordt gewezen op de kansen van projecten als ‘40 dagen zonder alcohol' en ‘IKPas', waarbij door het inlassen van een time out mensen zich meer bewust worden van hun drinkpatronen en gestimuleerd worden  tot het maken van bewustere keuzes. Daarmee wordt het gewoontegedrag - dat juist bij deze leeftijdsgroep zo'n belangrijke rol speelt in het veroorzaken van alcoholproblemen - doorbroken. Kleinschalige onderzoeken in Brabant, Gelderland en Gooi- en Vechtstreek maken voorzichtig melding van positieve effecten.

Mogelijkheden 55-plus binnen Brijder

Binnen Brijder merken we dat de levensfase van ouderen zich kenmerkt zich door veel veranderingen. Dit kan zorgen voor angst en onzekerheid. Daarom besteedt Brijder tijdens de behandeling veel aandacht aan de volgenden onderwerpen tijdens de behandeling: geen werk meer hebben, verveling, eenzaamheid, verlies en rouw, gezondheid en ziekte en een naderende dood. Verder is er veel aandacht aan zingeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aandacht voor zingeving voor ouderen van groot belang is op het verloop van ziekte en welzijn.
Ga naar Leefstijltraining 55 plus of groepsbehandeling 55-plus om te lezen welke behandeling wij voor u hebben.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over alcohol en ouderen lees dan de
Factsheet Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (2004-2013)

Bron: Trimbos-instituut