09 oktober 2014

In de discussie over jongeren en alcohol gaat het meestal over leeftijd, maar het wordt tijd dat het ook over de hoeveelheid drank gaat. 'Jongeren gaan dan wel later drinken, maar ze drinken ook fors meer dan vroeger. Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terecht komt, blijft de laatste jaren onverminderd hoog. Dat is zorgwekkend.' Dat vindt Marco Brugmans, directeur van VeiligheidNL.

Nieuwe cijfers

Brugmans presenteert vandaag op een conferentie over alcohol, gezondheid en beleid nieuwe cijfers.

In de leeftijdscategorie van 10- tot 17-jarigen zijn in 2013 3,5 keer zoveel jongeren opgenomen met een alcoholvergiftiging dan 10 jaar geleden, blijkt uit die cijfers. VeiligheidNL heeft het over een zorgelijke ontwikkeling, waarvoor ze nog geen kentering zien.

Brugmans vindt dat gemeenten en ziekenhuizen meer moeten samenwerken om alcoholmisbruik terug te dringen. Volgens Brugmans kunnen afdelingen voor spoedeisende hulp een belangrijke rol spelen door excessief drankgebruik vroegtijdig te signaleren en daardoor mogelijk erger te voorkomen.

Lokaal niveau

'Bij de spoedeisende hulp weten ze heel veel over wat er aan de hand is op lokaal niveau', aldus Brugmans. 'Is het een toenemend of een afnemend probleem? Waar komen die jongeren vandaan voordat ze terechtkomen in het ziekenhuis? Zijn ze thuis, in de kroeg of misschien op de sportvereniging zo ontzettend dronken geworden?' Met deze informatie kan de gemeente dan weer preventiemaatregelen inzetten.

Daarnaast is een bezoek aan de Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis na comazuipen het moment bij uitstek om iemand te doordringen van de ernst van het probleem en richting hulpverlening te krijgen. 'Mensen zijn op dit soort momenten erg vatbaar voor de boodschap dat het wellicht tijd is om wat aan hun drinkgedrag te doen. De gemeente kan helpen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er flyers liggen over verslavingszorg.'

Samenwerking

Om de jongeren zo snel en goed mogelijk te helpen, werkt Brijder Jeugd nauw samen met andere regionale zorg- en welzijnsinstellingen. Ook met enkele ziekenhuizen, waar Brugmans voor pleit. Als er jongeren binnenkomen met een alcoholvergiftiging, bijvoorbeeld als gevolg van het zogenaamde ‘coma -zuipen', dan worden medewerkers van de afdeling Preventie van Brijder Jeugd daarvan in kennis gesteld door de ziekenhuizen waarmee we samenwerken. Als de ouders ermee instemmen, gaan zij vervolgens in gesprek met de jongere, meestal bij de mensen thuis. Op die manier werkt Brijder Jeugd  ook samen met de zorgadviesteams op scholen, met Streetcornerwork, jongerenwerkers en wijkmanagers. Als zij signalen opvangen dat een jongere mogelijkerwijs problemen heeft met middelen, gaat Brijder Jeugd met hem of haar in gesprek. Vaak zijn de jongeren hun ouders enorm opgelucht dat er eindelijk aandacht is voor hun problemen."

Voor ouders die zich zorgen over hun kind maken, is er "Help, mijn kind kan niet zonder", een cursus voor ouders en opvoeders met kinderen die problematisch drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken. Daarin leren ouders onder andere om grenzen te stellen en nee te zeggen.

Lees de verschillende interviews (1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) die in de dagbladen hebben gestaan over de samenwerking van Brijder met ziekenhuizen om jongeren met een alcoholvergiftiging op te vangen en met  hen in gesprek te gaan.

Bron: Volkskrant en Brijder.