Opleidingen

Ervaringsdeskundigheid.jpg

Er komen steeds meer volledige opleidingen Ervaringsdeskundigheid. Hier vind je een aantal mogelijkheden op een rij:

MBO-opleidingen

MMZ/BGE of BGGZ : Medewerker Maatschappelijke Zorg/ Begeleider in de Geestelijke Gezondheidszorg met Ervaringsdeskundigheid

De eerste BGE opleiding is ontwikkeld in Rotterdam aan ROC Zadkine. De andere MBO/BGE-opleidingen hebben hun eigen programma ontwikkeld.

Locaties: Rotterdam (Zadkine), Eindhoven (Summa College) en 's-Hertogenbosch (ROC de Leijgraaf )

HBO-opleidingen

Associate Degree: Ervaringsdeskundige in de Zorg
Academie voor Sociale studies
Locatie: Hanzehogeschool Groningen en Fontys Hogeschool in Eindhoven

SPH Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met ervaringsdeskundigheid
Locatie: Hogeschool Windesheim Zwolle

Alternatieve opleidingstrajecten:

TOED: Traject Ontwikkeling ErvaringsDeskundigheid. Opgezet door het IGPB en Markieza in samenwerking met Fontys (in Eindhoven) en Hogeschool van Amsterdam (in Amsterdam).
Info: http://www.markieza.org en http://www.igpb.nl/
Locaties: Eindhoven en Amsterdam

GOED: Groninger Opleiding ErvaringsDeskundigheid. Opgezet door Hanzehogeschool en Zorgbelang Groningen.

ARIE: Alternatieve route inzet ervaringsdeskundigheid, door Markieza, leerroute waarin theorie en praktijk gecombineerd wordt voor verdieping op je ervaringsdeskundigheid.

GEO: GGz Ervaringsagoog Opleiding. Opgezet door IGPB, in samenwerking met Anoiksis, Hogeschool van Amsterdam en Arkin.

GGZ-ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners. Opgezet door Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Howie the Harp: Opleiding tot ervaringsdeskundige van Pameijer, locatie Rotterdam, Tilburg en Arnhem

'LEON': Leergang Ervaringsdeskundigheid Oost-Nederland. Deze cursus wordt binnen Saxion gegeven en werkt competentiegericht. Ze leidt mensen op tot ervaringswerker.

MBO ervaringdeskundige opleiding Zelfregiecentrum Venlo.

Rcodehoofdzaak LED = leerweg ervaringsdeskundigheid ( Verdieping en verbreding naar (o)ggz en maatschappelijk domein)