Transitie Jeugdzorg

Hulp aan kind en gezin

Verslaafde+ouders.jpg

Wij helpen u graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd ggz. We helpen het kind en het gezin zo vroeg én zo kort mogelijk. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die u ontwikkelt.

Wat kunnen wij voor uw gemeente betekenen?

Praktijkvoorbeelden