Roken tijdens zwangerschap

Veranderingen Jeugdzorg – altijd passende hulp

Verslaafde+jongere.jpg
Vanaf januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hebben afspraken met alle gemeenten waar wij gevestigd zijn. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden en dat de zorg wordt vergoed.

Voor ouders

Alle kinderen en jongeren die in 2014 zijn aangemeld of in behandeling waren bij Brijder ontvangen gewoon hulp in 2015. Nieuwe aanmeldingen lopen volgens de nieuwe Jeugdwet via de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of via de gemeente. Brijder heeft in de gemeenten waar wij gevestigd zijn contracten gesloten. Dit betekent dat wij altijd passende hulp bieden en dat deze hulp wordt vergoed. Een uitzondering hierop is het verblijf in een kliniek. Lees over de Ouderbijdrage bij verblijf bij aanmelding van jouw kind in 2015 van de brochure de overheid.

Wil je meer weten? De overheid heeft een speciale website over de gevolgen van de nieuwe Jeugdwet.

Voor verwijzers

Huisartsen en andere jeugdspecialisten kunnen kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen nog steeds direct naar ons verwijzen. Wij hebben met alle jeugdzorgregio's waar wij gevestigd zijn afspraken over bekostiging van de zorg. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden aan kinderen die in de desbetreffende regio's wonen.

Wat wel veranderd is, is dat je jouw patiënten ook kunt verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in jouw gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken verschillende professionals met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugdhulpverlening. Voor meer informatie over wijkteams kun je terecht bij jouw gemeente.

Voor gemeenten

Wij helpen je graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die je ontwikkelt. Vragen? Neem contact op met één van onze relatiemanagers.