Diagnose en behandeling

Brijder Jeugd heeft een specialistisch team bestaand uit behandelaren, GZ-psychologen, verslavingsartsen en een psychiater. Jongeren uit Noord- en Zuid-Holland kunnen bij ons terecht voor behandeling met betrekking tot alcohol, drugs, gamen en gokken. Zonodig doen wij in dit verband onderzoek naar psychische en/of psychiatrische problematiek. Heb je vragen vragen, of wil je advies? Neem dan svp contact met ons op.

Landelijk Spreekuur Partydrugs

Sinds 2008 is er een medisch spreekuur voor mensen met klachten na 'partydrugsgebruik'. Veel voorkomende problemen zijn derealisatie, depersonalisatie, stemmingsklachten, verminderde werking geheugen en concentratie, schokken in het hoofd en klachten met zicht. Mensen met deze veelal onbegrepen klachten worden op het spreekuur behandeld. Neem contact op met het spreekuur als je vragen hebt, of wilt doorverwijzen. Lees onze informatie over het herkennen van klachten na partydrugsgebruik. Meer informatie is ook te vinden op www.drugsinfoteam.nl/klachten.

Dubbele diagnose

Veel mensen die lijden aan problematisch middelengebruik hebben tegelijkertijd één of zelfs meerdere psychische aandoeningen. We spreken dan van een ‘dubbele diagnose’ of co-morbiditeit. Bij jongeren die in behandeling zijn voor verslavingsproblematiek heeft naar schatting 70% zo’n dubbele diagnose.
​​​​​​​Voorbeelden van psychiatrische diagnoses die vaak voorkomen naast middelengebruik zijn

  • angststoornissen,
  • stemmingsstoornissen,
  • ADHD,
  • autisme
  • psychotische stoornissen.

Vaak is er een relatie tussen het middelengebruik en psychische aandoeningen. Zo worden drugs soms gebruikt om psychische symptomen even niet te voelen, terwijl in andere gevallen de drugs juist psychische verschijnselen triggeren. Jongeren met een dubbele diagnose hebben vaak ernstiger verschijnselen en vertonen vaak meer problematisch gedrag waardoor ze in ernstige problemen komen.

Geïntegreerd behandelen

Het wordt steeds duidelijker dat verslaving en psychische stoornissen een onderlinge afhankelijkheid hebben. Dat betekent dat beide samen en in samenhang behandeld moeten worden: we spreken dan van “geïntegreerd” behandelen. Dit vergt in eerste instantie een heel goede diagnostiek waarbij de verschillende verschijnselen en de onderlinge samenhang worden “ontrafeld” en op basis waarvan een geïntegreerd behandelplan kan worden opgesteld.

Ook Brijder Jeugd behandelt cliënten met dubbele diagnosen geïntegreerd.  Voor meer complexe gevallen wordt vaak samenwerking met andere ggz-instellingen gezocht.